Volitve za novega rektorja Univerze v Mariboru in najbolj citiran članek

Senat Univerze v Mariboru je včeraj na svoji 8. izredni seji, sprejel sklep o razpisu volitev za rektorja Univerze v Mariboru.Kandidate za rektorja Univerze v Mariboru lahko predlagajo Senati članic Univerze v Mariboru in Študentski svet.

Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi javno priznan visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, redno zaposlen na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, ki ga podpre s pisno izjavo, predloženo volilni komisiji, najmanj 30 visokošolskih učiteljev, redno zaposlenih na Univerzi v Mariboru, s polnim delovnim časom, med katerimi mora biti najmanj 16 rednih profesorjev.

Kandidaturo za rektorja je potrebno dostaviti najkasneje do 19. marca 2018 do 12. ure. Splošne, neposredne in tajne volitve bodo potekale 5. junija 2018, morebitni drugi krog volitev pa bo 13. junija 2018. 

Vsa dokumentacija v zvezi z razpisom volitev bo objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru.

Spet je izšel razpis GLEN za leto 2018/19.
GLEN je mreža za globalno učenje, ki mladim med 21. in 30. letom vsako leto omogoči sodelovanje v enoletnem ciklu. V tem času se udeleženci srečujejo s temami, ki zajemajo koncept globalnega učenja.
Cikel vključuje udeležbo na pred pripravljalnih seminarjih, 3-mesečno pripravništvo v državi globalnega juga, izvedbo aktivnosti v lokalnem okolju ter končno evalvacijsko srečanje.
 Udeleženci iz različnih držav se skozi cikel srečujejo s temami, ki jih zajema koncept globalnega učenja: varovanje okolja in trajnostni razvoj, medkulturna komunikacija, človekove pravice, vloga civilne družbe, enakopravnost spolov, socialna neenakost.

Prijave sprejemajo na globalno@zavod-voluntariat.si, do 24. januarja 2018.

 

Univerza v Mariboru se z svojo odličnostjo uvršča med 3 procente najboljših univerz na svetu (CWUR World University Rankings). 

K temu nedvoumno prispevajo tudi odmevni uspehi naših raziskovalcev.

Trenutno najbolj citiran članek na Univerzi v Mariboru z naslovom »Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease« je delo soavtorjev prof. dr. Uroša Potočnika (Medicinska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM) in dr. Mitje Mitrovič (Medicinska fakulteta UM​).
 Objavljen je v reviji Nature, ki ima (na dan 11. januarja 2018) po podatkih SCOPUS in WEB OF SCIENCE baze sledeče število citatov:
SCOPUS: 1649 citatov
Web of Science: 1549 citatov

Članek je tudi  naveden kot članek z največ citati v zadnjih 10 letih (parameter CImax) v bazi SICRIS, kjer so prikazani skupni dosežki Univerze v Mariboru.
Prav tako je članek v letu 2017 dosegel zadostno število citatov, da je v svetovnem merilu uvrščen med 1% najbolj citiranih člankov na področju Molekularne biologije in molekularne genetike.

S tem dosežkom avtorji članka tudi zelo pomembno prispevajo k odlični uvrstitvi UM na lestvici Times Higher Education World University Rankings.

Facebook Twitter Deli