Tkanja - naslednja oddaja v torek, 12. maja 2015

Tudi prihajajo?i torek ob 11.00 obve??amo o dogajanju v Tkalki - mariborskem Skupnostnem razvojnem centru v Tkalskem prehodu 4. Kjer vzpostavljamo in preizku?amo nove dru?bene prakse (v?asih praske) in alternativne ekonomije na podro?ju zaposlovanja, podjetni?tva, socialnega podjetni?tva, zadru?ni?tva in novih tehnologij.

Ob novicah in gostih ter gostjah v studiu zelo rada vrtiva tudi glasbene ?elje. A z osebno zgodbo. Na naslov petra.juric@caap.si ali borut.osonkar@caap.si po?lji pesem, ki jo ?eli? sli?ati in utemelji njen izbor s spominom vezanim nanjo.

Tudi na telefonske klice v oddajo ponavadi odgovarjava. Le poklicati je treba na 083 888 888.

Oddajo pripravljava Petra Juri? in Borut Osonkar.

 

 

Facebook Twitter Deli
0 comments