Mestni zbor

Po treh letih aktivnega angažmaja prebivalk in prebivalcev Maribora v okviru zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČKS) Nova vas, Magdalena, Studenci, Center in Ivan Cankar, Koroška vrata, Radvanje, Pobrežje, Tabor, Kamnica in Pekre je jasno vsaj dvoje: veliko število obravnavanih problematik je skupnih, za reševanje specifičnih izzivov pa se je nabralo že obilo rešitev in izkušenj. Kljub nenehni komunikaciji in sodelovanju med zbori je 16. maja napočil čas za skupno razpravo na enem mestu – na mestnem zboru. V oddaji smo poročali o temah mestnega zbora, ki so bile izbrane, in temah, ki so bile predlagane s strani samoorganizranih zborov. Pobuda za mestni zbor je prišla s strani občanov in občank SZ Pobrežje, zato smo z ekipo odšli tja in jih o tem tudi povprašali. Z organiziranjem dogodka pa so se ukvarjali tudi moderatorji v samo za to ustvarjeni DS za mestni zbor. Tudi njih smo povprašali o prihajajočem MESTNEM ZBORU.

 

https://www.mixcloud.com/kaja-fiedler/mestni-zbor/

Facebook Twitter Deli