Participatorni proračun v Mariboru

Glavna tema oddaje je bil participatorni proračun (PP) v Mariboru. V uvodnem delu so bile predvajane izjave naključnih mimoidočih, ki so morali hitro izgovoriti besedno zvezo participatorni proračun. V SSKJ smo poiskali besedo participacija in jo poslušalcem tudi razložili. Sledile so izjave mladih iz Kopra, Ljubljane in Maribora o tem, ali so že slišali za PP in koliko jim je projekt znan. V drugem delu oddaje je potekal intervju z dvema gostoma, Urško Breznik in Maticem Primcem, ki sta člana IMZ-ja in pobudnika PP-ja znotraj delovne skupine Odločaj o mestu. V prvem sklopu intervjuja sta na kratko predstavila PP, njun prvi stik s PP-jem in izpostavila prednosti ter morebitne pomisleke pri udejanjanju PP-ja v Mariboru. V drugem sklopu sta gosta bolj natančno razložila, kako je projekt potekal v Radvanju, kako je pri izvedbi sodelovala občina in kako so projekt sprejeli občani in občanke Radvanja. Sledile so izjave Radvanjčanov, ki so izrazili skrb ob morebitnem neupoštevnju izglasovanih predlogov v proračunu. Gostja sta komentirala njihove izjave in poročala o neodzivnosti tako občine kot delovne skupine. V tretjem sklopu intervjuja sta gosta komentirala in analizirala izjave mladih, ki so izrazili svoje pomisleke in nestrinjanja z uvedbo participatornega proračuna. Po intervjuju je sledila napoved samoorganiziranih četrtnih in krajevnih zborov ter zaključni komentar.

 

https://www.mixcloud.com/kaja-fiedler/participatorni-prora%C4%8Dun-v-maiboru/

Facebook Twitter Deli