Uglašene četrti

Bi-tedenska skupnostna oddaja o samoorganiziranih ?etrtnih zborih. Vsako drugo in ?etrto nedeljo ob 15:00.

Oddajo omogo?a:

 

Aljoša Peternel, 25. 11. 2014 10:59, Uglašene četrti

Ugla?eno o samoorganiziranih ?etrtih in krajevnih skupnostih. Novice, novi?ke in novosti. Pa pogovor z udele?encem samoorganizirane skupnosti v S?S Center oz. Ivan Cankar, Brunom F. Frasom, s katerim smo se pogovorili o problematiki mestnega parka in treh ribnikov. Oddajo so pripravili Lucija, Grizli, Jernej, Klemen in Aljo?a.

 

Lucija Govedič, 9. 11. 2014 15:14, Uglašene četrti

V tokratni oddaji Ugla?ene ?etrti lahko sli?ite kaj se je dogajalo na preteklih zborih samoorganiziranih ?etrtnih in krajevnih skupnosti. Izvedeli boste kdaj bodo zbori v prihodnje ter katere teme bodo na njih obravnavane.

V drugem delu oddaje sledi pogovor z Iztokom ?umati?em, pobudnikom iniciative Maribor za skate park.

Vabljeni k poslu?anju!

Lucija Govedič, 27. 10. 2014 16:58, Uglašene četrti

V tokratni oddaji lahko sli?ite kaj se je dogajalo na zborih samoorganiziranih ?etrtnih in krajevnih skupnosti v preteklih dveh tednih, kdaj bodo naslednji zbori, kak?no v prihodnost dr?avljanki Violeti T. napoveduje ?arovnica Je?uslava, neuporabno trivio in ?e kaj. V drugem delu oddaje smo se pogovarjali z gospo Marjanco Oni?, predsednico Dru?tva ljubiteljev knjig Cipro? Maribor. 

Vabljeni k poslu?anju!

 

Lucija Govedič, 12. 10. 2014 10:50, Uglašene četrti

V tokratnji oddaji Ugla?ene ?etrti bomo sli?ali poro?ila iz zborov, ki so se zgodili od septembra dalje. V studiu se nam bosta pridru?ili Nina in Jolanda, moderatorki zborov in ?lanici Iniciative mestni zbor. Z njima se bomo pogovarjali o aktivnostih IMZ-ja, zborih, moderiranju, participatornem prora?unu in ?e ?em.

Vabljeni k poslu?anju!

Lucija Govedič, 9. 7. 2014 19:11, Uglašene četrti

V dana?nji oddaji Ugla?ene ?etrti boste sli?ali poro?ila iz zborov, ki so se zgodili v zadnjem tednu junija, kako je bilo na 2. samoorganiziranem pikniku in kaj se je dogajalo na v?eraj?njem soo?enju strankarskih kandidatov na prihajajo?ih volitvah. ?arovnica Je?uslava bo napovedala prihodnost znanemu dr?avljanu Slovenije in Vatikana Francu R., izvedeli boste neuporabno trivio ter pou?no staro misel. V drugem delu oddaje se nam bo pridru?il Rene Su?a, ki je moderator, facilitator, izvajalec raznih delavnic, ?lan dru?tva Humanitatis ...

Lucija Govedič, 30. 6. 2014 15:19, Uglašene četrti

V 7. oddaji Ugla?ene ?etrti bomo sli?ali novice iz zborov, ki so potekali v preteklih 14 dneh, neuporabno trivio, staro misel za novi ?as ter kaj ?aka dr?avljana Miroslava C. Drugi del oddaje bo namenjen pogovoru o Romih v Mariboru. Gost bo Shemsedin Berisha, ki bo govoril o zgodovini Romov, njihovih obi?ajih, jeziku, vklju?evanju v dru?bu, Zdru?enju frekvenca in ?e ?em.

Aljoša Peternel, 11. 6. 2014 13:20, Uglašene četrti

V tokratnih Ugla?enih ?etrteh poro?amo o zborih, ki so v preteklih dveh tednih potekali v 9 mestni ?etrteh in v prihodnost po?pegamo prvemu pogajalcu K.E. Gostja oddaje bo SImona Tr?ak Zdol?ek, uni.dipl.in?.kmetijstva in permakulturna na?rtovalka, sicer avtorica oddaje Mestna njiva. Pokli?ite na  02 / 707 20 03 in gostji tudi sami postavite kako vpra?anje.

Lucija Govedič, 26. 5. 2014 21:57, Uglašene četrti

V 6. oddaji Ugla?ene ?etrti  boste sli?ali kaj se je dogajalo na zborih v preteklih dveh tednih in aktualno napoved novega zbora. Izvedeli boste kaj se je dogajalo na drugi skup??ini v Zasavju, kot tudi nove napovedi ?arovnice Je?uslave. Sli?ali boste tudi neuporabno trivio in staro misel za novi ?as. Najve? ?asa bomo posvetili pogovoru z udele?encem zbora samoorganizirane ?etrtne skupnosti Studenci, Alojzem Hajdnikom. Predstavil nam bo problematiko podalj?ka Ceste proletarskih brigad.

Aljoša Peternel, 14. 5. 2014 11:47, Uglašene četrti

V 5. oddaji Ugla?ene ?etrti poslu?ajte poro?ila iz samoorganiziranih ?etrnih zborov iz preteklih treh tednov, o brezpla?nih delavnicah, ki potekajo v sklopu projekta Ubrana skupnost in intervju/pogovor z dr. Cirilo Toplak, izredno profesorico na Fakulteti za dru?bene vede v Ljubljani, s katero se bomo pogovarjali o vstajni?kem gibanju pri nas in v drugih evropskih dr?avah. 

Aljoša Peternel, 22. 4. 2014 15:18, Uglašene četrti

V 4. oddaji Ugla?ene ?etrti boste lahko poslu?ali o dogajanju v samoorganiziranih ?etrnih skupnostih v minulih dveh tednih, participatornem prora?unu in samoorganiziranju v Zasavju. Je?uslava bo tokrat pogledala v prihodnost dr?avljanu Z. J. Gost oddaje bo Matic Primc, ki med drugim sodeluje v Iniciativi mestni zbor in skupini Odlo?aj o mestu. Z njim bomo govorili predvsem o nedavni pobudi za uvedbo instituta participatornega prora?una v Mariboru.