Uglašene četrti

Bi-tedenska skupnostna oddaja o samoorganiziranih ?etrtnih zborih. Vsako drugo in ?etrto nedeljo ob 15:00.

Oddajo omogo?a:

 

Aljoša Peternel, 7. 4. 2014 09:35, Uglašene četrti

"Vsi smo enakopravni, ni prostora za samopromocijo!" pravijo v S?S Center - IvanCankar, Studen?ani se spra?ujejo zakaj v njihovi mestni ?etrti ni niti enega otro?kega igri??a, v S?S Radvanje pa so na zagovor poklicali kar samega ?upana. O tem in dogajanju v drugih samoorganiziranih ?etrtnih skupnostih boste lahko poslu?ali v 3. oddaji Ugla?ene ?etrti. Gostja tokratne oddaje bo dr. Karolina Babi?, vodja Centra alternativne in avtonomne produkcije - CAAP

Aljoša Peternel, 20. 3. 2014 19:52, Uglašene četrti

V 2. oddaji Ugla?ene ?etrti bomo gostili Rajka Kotnika, ?lana delovne skupine za komunalo, ki jo sestavljajo predstavniki vseh samoorganiziranih ?etrnih skupnosti. Pogovarjali se bomo o posledicah napovedanega dviga cen komunalnih storitev za povpre?no mariborsko gospodinjstvo, upravljanju javnih gospodarskih slu?b, delovanju vstajni?kega sosveta in ?e ?em ... Je?umila bo tokrat napovedala prihodnost dr?avljanu F.K., premierno pa bodo na sporedu tudi poro?ila S?S.

Aljoša Peternel, 13. 3. 2014 12:47, Uglašene četrti

V premierni oddaji Ugla?ene ?etrti smo spregovorili o Iniciativi mestni zbor in samoorganiziranih zborih, ki jih ta ?e leto dni organizira po razli?nih koncih mesta. S sogovorniki smo spregovorili o nastanku iniciative, razlogih za organiziranje zborov ter poteku le-teh. Moderatorji zborov so predstavili posamezne samoorganizirane ?etrtne skupnosti, vede?evalka Je?umila je napovedala prihodnost dr. Fi?travcu, v goste pa smo povabili tudi prvega moderatorja zborov, Renata Flisa.