Zofijini ljubimci

Zofijini smo vse od leta 1996 na radiu MAR? pripravljali oddajo o humanistiki, ki pa je zaradi razli?nih okoli??in obmolknila nekje sredi leta 2010. Poskus nedavnega novega zastavka oddaje, je imel nekoliko druga?no izhodi??e kot na?a stara oddaja, ki smo jo na MAR?u pripravljali prakti?no neprekinjeno petnajst let. Oddajo namre? produciramo kot ?podcast? na?e spletne strani www.zofijini.net. Tako vsebinsko kot tehni?no oddajo oblikujemo sami, k sodelovanju pa, z ambicijo povezovanja in predstavljanja dejavnosti na slovenski humanisti?ni sceni, vabimo vse sorodne organizacije in posameznike, ki bi za oddajo ?eleli prispevati kaj svojega.

David Žohar, 30. 7. 2014 16:44, Zofijini ljubimci
  • Organizator: ?iva dvori??a, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?

V ?etrtek, 7.8.2014, ob 20:00, na Gosposki 28 (?iva dvori??a (G28), Maribor)

?Status Anxiety?, 3. del, (Skrb za status), dokumentarni film, Velika Britanija, 2004, DVD, 48?, re?ija: Neil Crombie; scenarij: Alain de Botton; angle??ina, slovenski podnapisi.

David Žohar, 30. 7. 2014 16:43, Zofijini ljubimci
  • Organizator: ?iva dvori??a, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?

V torek, 5.8.2014, ob 20:00, na Gosposki 28 (?iva dvori??a (G28), Maribor)

?Status Anxiety?, 2. del, (Skrb za status), dokumentarni film, Velika Britanija, 2004, DVD, 46?, re?ija: Neil Crombie; scenarij: Alain de Botton; angle??ina, slovenski podnapisi.

David Žohar, 30. 7. 2014 16:41, Zofijini ljubimci

Zofijini ljubimci, dru?tvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na prvo jesensko predavanje Zofijinih. Pod naslovom ?Sodobna ideologija potro?ni?tva: ekonomski, politi?ni in kulturni aspekti? bo predaval antropolog Dr. Hajrudin Hromad?i?. Predavanje bo potekalo v ?etrtek, 9. oktobra 2008, s pri?etkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju v Mariboru (Koro?ka cesta 18).

David Žohar, 22. 7. 2014 18:15, Zofijini ljubimci

Ali je re?itev izraelsko palestinskega konflikta res tako komplicirana? Po mnenju predavatelja ?tevilni miti, ki so pogosto medijsko skonstruirani, zamegljujejo jedro konflikta in s tem tudi njegovo re?itev. Meddr?avno sodi??e v Haagu je namre? leta 2004 nesporno odlo?ilo, da je celotno obmo?je Zahodnega brega vklju?no z vzhodnim Jeruzalemom in Gazo okupirano palestinsko ozemlje, ter da so izraelske naselbine na tem obmo?ju nelegalne.

Mentor/predavatelj: Ale? Kustec

David Žohar, 16. 6. 2014 18:56, Zofijini ljubimci

Gosta okrogle mize, ki je v prostorih Kible potekala v sklopu gledali?kega projekta ?Narcissus: Resni?nostno gledali??e?, sta bila dr. Mirt Komel in dr. Eva Vrta?i?.

David Žohar, 9. 6. 2014 18:28, Zofijini ljubimci

Gibanje za pravice Palestincev BDS in Zofijini ljubimci vas vljudno vabimo na predavanje palestinskega novinarja Majeda Abusalama. Dogodek bo potekal v sredo, 18. junija 2014, ob 18.00, v MISC INFOPEKA (KC Pekarna, Upravna stavba, pritli?je, Ob ?eleznici 16, Maribor)

Gaza je edinstvena. To je kraj nenehne drame; strah, bole?ina, smrt, pogum in upor pa so njene stalne spremljevalke. Gaza igra pomembno vlogo v bli?njevzhodnem konfliktu in vendar so novinarska poro?ila od tam redka in nezadostna.

David Žohar, 9. 6. 2014 18:27, Zofijini ljubimci

Kulturna ambasada Palestine

Okrogla miza: Pot v apartheid? Izrael in Palestina z gostoma, novinarjema, Kristino Bo?i? in Borisom Vasevom. Z njima se je pogovarjal Borut Osonkar.

David Žohar, 2. 6. 2014 18:21, Zofijini ljubimci

Pogovor na temo univerzalnega temeljnega dohodka kot mo?nega sopotnika neposredne demokracije. Dogodek je potekal v prijetnem kavarni?kem okolju Salona uporabnih umetnosti (Glavni trg 1, Maribor).

David Žohar, 27. 5. 2014 19:33, Zofijini ljubimci

V za?etku leto?njega leta so na Ogla?evalskem razsodi??u pri SOZ zavrnili prito?be, ki so se nana?ale na sporne seksisti?ne plakate in oglase. Debata, ki se je razvila okoli te zavrnitve je spodbudila idejo o okrogli mizi, na kateri smo ob projekciji dokumentarnega filma ?The Codes of Gender? (Kode spola, 2009), spregovorili o konkretnem primeru in tudi bolj splo?no o vlogi spola v ogla?evanju in popularni kulturi.

David Žohar, 19. 5. 2014 17:24, Zofijini ljubimci

Posnetek predavanja dr. Tanje Rener z naslovom ?Onstran kapitalizma ? vaje v utopistikah?, ki je potekalo v sklopu predavanj in razprav ?Kapitalizem ? miti, resnice in la?i?, v torek, 11. junija 2013, v prostorih Kulturnega Inkubatorja v Mariboru.

V svoji razlagi se je naslanjala na ameri?kega sociologa Immanuela Maurica Wallersteina in njegove, tudi v sloven??ino prevedene in izdane ?Utopistike? ter na prav tako ameri?kega sociologa Erika Olina Wrighta, specializiranega na raziskovanja socialnih stratifikacij in njegove realne utopije.