Zofijini ljubimci

Zofijini smo vse od leta 1996 na radiu MAR? pripravljali oddajo o humanistiki, ki pa je zaradi razli?nih okoli??in obmolknila nekje sredi leta 2010. Poskus nedavnega novega zastavka oddaje, je imel nekoliko druga?no izhodi??e kot na?a stara oddaja, ki smo jo na MAR?u pripravljali prakti?no neprekinjeno petnajst let. Oddajo namre? produciramo kot ?podcast? na?e spletne strani www.zofijini.net. Tako vsebinsko kot tehni?no oddajo oblikujemo sami, k sodelovanju pa, z ambicijo povezovanja in predstavljanja dejavnosti na slovenski humanisti?ni sceni, vabimo vse sorodne organizacije in posameznike, ki bi za oddajo ?eleli prispevati kaj svojega.

David Žohar, 9. 6. 2014 18:27, Zofijini ljubimci

Kulturna ambasada Palestine

Okrogla miza: Pot v apartheid? Izrael in Palestina z gostoma, novinarjema, Kristino Bo?i? in Borisom Vasevom. Z njima se je pogovarjal Borut Osonkar.

David Žohar, 2. 6. 2014 18:21, Zofijini ljubimci

Pogovor na temo univerzalnega temeljnega dohodka kot mo?nega sopotnika neposredne demokracije. Dogodek je potekal v prijetnem kavarni?kem okolju Salona uporabnih umetnosti (Glavni trg 1, Maribor).

David Žohar, 27. 5. 2014 19:33, Zofijini ljubimci

V za?etku leto?njega leta so na Ogla?evalskem razsodi??u pri SOZ zavrnili prito?be, ki so se nana?ale na sporne seksisti?ne plakate in oglase. Debata, ki se je razvila okoli te zavrnitve je spodbudila idejo o okrogli mizi, na kateri smo ob projekciji dokumentarnega filma ?The Codes of Gender? (Kode spola, 2009), spregovorili o konkretnem primeru in tudi bolj splo?no o vlogi spola v ogla?evanju in popularni kulturi.

David Žohar, 19. 5. 2014 17:24, Zofijini ljubimci

Posnetek predavanja dr. Tanje Rener z naslovom ?Onstran kapitalizma ? vaje v utopistikah?, ki je potekalo v sklopu predavanj in razprav ?Kapitalizem ? miti, resnice in la?i?, v torek, 11. junija 2013, v prostorih Kulturnega Inkubatorja v Mariboru.

V svoji razlagi se je naslanjala na ameri?kega sociologa Immanuela Maurica Wallersteina in njegove, tudi v sloven??ino prevedene in izdane ?Utopistike? ter na prav tako ameri?kega sociologa Erika Olina Wrighta, specializiranega na raziskovanja socialnih stratifikacij in njegove realne utopije.

David Žohar, 19. 5. 2014 17:11, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?

Projekcija filma ?The Codes of Gender? in okrogla miza na temo spola v ogla?evanju in popularni kulturi

V ?etrtek, 22.5.2014, ob 18:00, v Kulturnem inkubatorju (Koro?ka cesta 18, Maribor)

?The Codes of Gender?, (Kode spola), dokumentarni film, ZDA, 2009, DVD, 72?, re?ija in scenarij: Sut Jhally; angle??ina, slovenski podnapisi.

S projekcijo filma bomo tokrat izjemoma za?eli to?no ob 18h!

David Žohar, 13. 5. 2014 20:35, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu«

V ?etrtek, 15.5.2014, ob 18:00, v Kulturnem inkubatorju (Koro?ka cesta 18, Maribor)

»Status Anxiety«, 1. del, (Skrb za status), dokumentarni film, Velika Britanija, 2004, DVD, 49′, re?ija: Neil Crombie; scenarij: Alain de Botton; angle??ina, slovenski podnapisi.

David Žohar, 4. 5. 2014 10:41, Zofijini ljubimci

Na na?em prvem jesenskem sre?anju iz cikla predavanj »Delo – kapital – komunizem«, je pod naslovom »Kosovelov socializem«, predaval Andrej Adam.

Leta 1925 je Sre?ko Kosovel na prvih dveh straneh Mladine, ki jo je tedaj prevzel s krogom svojih prijateljev, zapisal naslednje programske besede:

David Žohar, 23. 4. 2014 19:47, Zofijini ljubimci

Predavanje Ale?a Kusteca ? ?Terorizem pri Izraelcih in Palestincih?, ki je potekalo v sklopu ?Kulturne ambasade Palestine 2013?.

David Žohar, 14. 4. 2014 17:49, Zofijini ljubimci

Filmozofski ve?er: Obzornik 55 in Karl Marx med nami

Citat izvzet iz Filmskega obzornika 55, je naslavljal filmski ve?er, na katerem smo se ob projekciji filmov »Obzornik 55« in »Karl Marx med nami« v komentarjih Cirila Oberstarja in Andreja ?praha spra?evali kako s podobo, njeno mo?jo in u?inki agitirati in odpirati vpra?anja razrednega boja danes. Skozi partikularne zgodbe in specifi?nost obravnavanih tem, smo posku?ali pokazati na dolo?eno ob?ost in univerzalnost, ki se vselej ka?e v sferi kapitalisti?nega na?ina produkcije.

David Žohar, 7. 4. 2014 18:01, Zofijini ljubimci

Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu«

V sklopu cikla filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu« smo pripravili ve?er posve?en temi zelenega kapitalizma. V ta name smo si pogledali dokumentarni film »Advertising and the End of the World« (Ogla?evanje in konec sveta) in se po projekciji o »kapitalizmu z zelenim obrazom« pogovarjali s filozofoma dr. Toma?em Gru?ovnikom in Dejanom Savi?em.