Zofijini ljubimci

Zofijini smo vse od leta 1996 na radiu MAR? pripravljali oddajo o humanistiki, ki pa je zaradi razli?nih okoli??in obmolknila nekje sredi leta 2010. Poskus nedavnega novega zastavka oddaje, je imel nekoliko druga?no izhodi??e kot na?a stara oddaja, ki smo jo na MAR?u pripravljali prakti?no neprekinjeno petnajst let. Oddajo namre? produciramo kot ?podcast? na?e spletne strani www.zofijini.net. Tako vsebinsko kot tehni?no oddajo oblikujemo sami, k sodelovanju pa, z ambicijo povezovanja in predstavljanja dejavnosti na slovenski humanisti?ni sceni, vabimo vse sorodne organizacije in posameznike, ki bi za oddajo ?eleli prispevati kaj svojega.

David Žohar, 31. 3. 2014 18:39, Zofijini ljubimci

Okrogla miza je potekala ob projekciji jugoslovanske dokumentarne klasike »Zadnja oaza« (Poslednja oaza) iz leta 1983 v re?iji Petra Lalovi?a. Okroglo mizo na temo »Film in okoljevarstvo«, je vodil dr. Luka Omladi?, z njim pa sta se pogovarjala ?e dva okoljska filozofa, dr. Toma? Gru?ovnik in Dejan Savi?.

David Žohar, 25. 3. 2014 12:26, Zofijini ljubimci

Na prvem filmozofskem ve?eru v sklopu novega cikla »Mediozofija – o posredovanem svetu«, ki smo ga ob tej priliki tudi na kratko predstavili, smo si pogledali dokumentarni »zeitgeistovski« »pamflet« o sodobnih oblikah poslu?nosti, anarhizmu, potro?ni?tvu itd., ki nosi naslov »On Modern Servitude aka De la servitude moderne« (O novodobnem su?enjstvu). Po projekciji smo se o anarhizmu, aktivizmu, neposredni demokraciji itd., pogovarjali z Maticem Primcom, anga?iranim aktivistom, anarhistom in enim od iniciatorjev »Iniciative Mestni Zbor« (IMZ).

David Žohar, 17. 3. 2014 18:42, Zofijini ljubimci

Dru?tvo Zofijini ljubimci je nastalo sredi digitalne revolucije in tako ni moglo zaobiti dejstva, da bo svoje poslanstvo opravljalo predvsem v digitalnih okoljih. Spletna stran je tako ?e od samega za?etka eno na?ih najpomembnej?ih orodij za osve??anje javnosti na podro?ju humanistike in filozofije ter posredovanja tehtne pisane besede.

David Žohar, 10. 3. 2014 18:59, Zofijini ljubimci

O filozofu S?renu Kierkegaardu njegovi filozofiji in njeni uporabnosti v mestu, ki ga pestijo postvstajni?ke dileme, sta razglabljala dr. Cvetka T?th, redna profesorica na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, in dr. Primo? Repar, urednik revije Apokalipsa ter prevajalec Dan?evih del.

S poznavalcema Kierkegaarda se je pogovarjal mag. Igor ?erne.