Avdicija 2014

Ujeti poslednji vlak je vedno najbolj zanimivo, utrip se pove?uje, podplati zasrbijo, kapljice potu se nabirajo... ampak, kot obi?ajno, je ta vlak od vseh najbolj zanimiv! 

Novinarji, vabljeni na avdicijo v sredo, 22.10. ob 13tih.
?pikerji, vabljeni na avdicijo v ?etrtek, 23.10. ob 13tih.
Ter glasbeni opremljevalci in tehniki, vabljeni na avdicijo v petek, 24.10. ob 13tih.

V obi?ajni maniri Mariborskega Radia ?tudent se tudi mi opravljamo skozi ta pekel, ali mogo?e raj, ter v zadnjem trenutku naznanjamo MAR?evo avdicijo. Tokrat se ne podajamo skozi vseh devet krogov pekla, ampak le skozi ?tiri in v le-teh i??emo tiste, ki jih zanima ustvarjanje druga?nega radia, medija, ki se prebija ?e skozi petindvajseto leto obstoja. Ne zanima nas kako, vemo pa zakaj. Zato bi radi raz?irili svoja in obzorja drugih ter se skupaj podali na prave poti.

Leto?nje radijsko leto je bilo ?e posebej razburljivo, ne le zaradi ?etrtstoletnega obstoja ali selitve radia v center mesta, ampak tudi zaradi zavedanja mariborske in ?ir?e publike, da je Mariborski Radio ?tudent nujno potrebno zlo v slovenski medijski krajini.

Z ?eljo ustvarjanja kontinuiranega programa, izbolj?anja kvalitete in izpolnjevanja potencialov radia, ?eli MAR? zapolniti svoje vrste z zainteresiranimi sodelavci. Program bi radi dopolnili z novinarskimi prispevki, ki nosijo te?o in ne poenostavljajo neperspektivne prihodnosti Maribora, Slovenije, Evrope in sveta. Ta kriti?nost lahko pride do izraza le, ?e ima radio tudi glas. MAR? i??e ?pikerje, ki ?elijo povedati, kar ni sli?ano in argumentirano predstaviti probleme dana?nje dru?be. Pa ne le vsebina, tudi forma je to, kar ustvarja enkratnost Radia MAR? in za to je potrebna kreativnost ter posluh, koga drugega kot - radijskih tehnikov. A radio je glasba, in ta definira vsako radijsko postajo. Bolj specifi?ne, kot jo najdete na MAR?u, zlepa ne najdete, pa naj se ozirate proti severu, vzhodu ali centru. Zato i??emo tudi tiste, ki pravijo, da se ozadje njihovega ?ivljenja sklada z glasbenim izborom MAR?a. A to na?alost ne bo dovolj; tisti, ki si upajo to trditi, jih prav tako mora zanimati poslu?anje druga?ne glasbe, ki ne izvira iz socialnih omre?ij, temve? se izgublja v ve?nem iskanju nesli?anega. MAR? i??e sodelavce brez omejitev, ki jih radio ne le zanima, temve? tiste, ki bi radi pripomogli k spremembam. Razmi?ljaj globalno, deluj lokalno.

Vse zainteresirane vabimo, da se pridu?ijo MAR?evi avdiciji v novih prostorih radia MAR?.

Facebook Twitter Deli