Odziv kulturniških nevladnih organizacij na sestanek na Uradu za kulturo in mladino MOM, dne 13. 6. 2023 - javno pismo Uradu za kulturo in mladino, mestni upravi, kabinetu župana in županu

V celoti objavljamo javno pismo kulturniških nevladnih organizacij, poslano kot odzivna sestanek na Uradu za kulturo in mladino MOM, dne 13. 6. 2023.

Druge izjave organizacij lahko najdete tudi v akciji Glas v prazno mesto.

JAVNO PISMO URADU ZA KULTURO IN MLADINO, MESTNI UPRAVI, KABINETU ŽUPANA IN ŽUPANU

Maribor, 13. 6. 2023

 

Spoštovani direktor mestne uprave, Urad za kulturo in mladino, kabinet župana, župan.

Na področju kulture se v Mariboru izvajajo raznovrstni programi že od januarja, izvajalci, ki smo čakali na izplačilo predvidenih sredstev, pa smo bili šele danes, 13. junija, pozvani na sestanek za usklajevanje programov zaradi predvidenega znižanja sredstev za leto 2023. 

S strani Urada za kulturo in mladino in vodje mestne uprave so nam bili predstavljeni sledeči dejavniki, ki naj bi povzročili predlagano znižanje: prenizka nakazila države mariborski občini (problem, ki naj bi se vlekel že 20 let), posledice vojne v Ukrajini in kovida, dvigovanje cen energentov in infrastrukturne investicije MOM.

Vsi našteti dejavniki vplivajo na življenje vseh nas in predstavljajo našo realnost že vsaj dve leti, medtem pa je bil proračun MOM z uravnoteženimi prihodki in odhodki sprejet 20. aprila letos. V letu 2023 cene energentov padajo, inflacija se je v zadnjem mesecu umirila, posledice kovida in vojne pa niso bistveno vplivale na situacijo v zadnjih dveh mesecih od sprejetja proračuna. Sprejet je bil rekordno visok proračun, ki je očitno upošteval strateške zaveze in politične obljube, v njem pa je bila navedena tudi, v primerjavi s preteklimi leti, povišana postavka za področje kulture. 

Smo sredi tekočega proračunskega leta, izvajalci vsebin na kulturi, mladini, sociali in športu pa od mariborske občine nismo prejeli še nobenega nakazila, v najboljšem primeru bodo (v kakršnikoli višini že) sredstva nakazana konec julija. Ob tem opozarjamo tudi, da do danes prav tako še niso znani rezultati razpisa za izvedbo kulturnih projektov v letu 2023 - upravičeno nas skrbi, da bodo tudi tam dodeljena sredstva nižja od razpisanih.

Na današnjem sestanku predstavljeno nižanje sredstev je dodaten močan udarec področju kulture. Naj spomnimo, da je bilo v Lokalnem programu za kulturo 2015-2020 predvideno 5% zviševanje sredstev na letni ravni, ki se nikoli ni zgodilo, do današnjega dne pa ni sprejeta, že v začetku lanskega leta pripravljena, Strategija razvoja kulture 2022-2026. 

Poudarjamo, da je mestni svet sprejel rekordno visok in odhodkovno-prihodkovno uravnotežen proračun pred skoraj dvema mesecema. Menimo, da predlagani rezi terjajo rebalans proračuna in zato pozivamo Urad za kulturo in mladino, mestni svet in vodstvo Mestne občine Maribor, da v roku 8 dni nam in ostalim občanom Maribora podate pravno podlago, ki omogoča napovedane posege v proračun.

S spoštovanjem,
organizacije in posamezniki ter posameznice s področja kulture v Mariboru

podpisi po naključnem vrstnem redu

Maja Pegan, Katja Beck Kos, Maja Breg, Lina Petrović, Vid Kmetič - Hiša! = Rajzefiber+Živa dvorišča+CGU
Nika Bezeljak, Zoran Petrovič, Uroš Kaurin, Andrej Firm, Urška Kamenšek, Anamarija Nađ, Lana Bauman - Kulturno-umetniško društvo Moment
Martin Počkar, Katja Sreš - Kulturno umetniško društvo Coda
Marko Urbanek, Maja Arzenšek, Ajda Pfifer - Kulturno društvo Center plesa
Jan Podbrežnik, Sergej Vujanović - Radio MARŠ
Hana Repše, Irena Pamič - Zavod MARS Maribor
Nikolaj Sajko - Društvo za komorno glasbo Amadeus
Carmina Slovenica
Petra Hazabent, Tomaž Tomljanović, Anja Bornšek, Katja Kosi - Društvo Nagib
Viljem Babič - Mladinsko kulturno-umetniško društvo Ivan Cankar, II. gimnazija Maribor
Mojca Pernat, Mitja Mlakar, Miha Šubic - Film Factory
Urška Breznik, Lucija Smodiš - Pekarna Magdalenske mreže
Maja Malus Azhdari - Društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga Mitra
Miha Horvat, Ustanova Fundacija Sonda / iLabGT22
Rene Puhar, Žiga Brdnik - Društvo za razvoj filmske kulture
Ramiz Derlić, Društvo IndiJanez
Anamarija Nađ, Alja Jeršič, Barbara Polajnar, Jan Podbrežnik - Društvo ZIZ
Barbara Polajnar - samozaposlena v kulturi
Petra Kapš, umetnica - samozaposlena v kulturi
Polona Poklukar - samozaposlena v kulturi
Miodrag Petrovič - Razvoj Maribor
Nina Medved - samozaposlena v kulturi, Dve luni - zavod za poetizacijo sveta
Matic Ačko - performer in predsednik pesniškega društva Slam zverine
Manja Jerič - Klub umetnostni in narave Soraj
Slađana Matić Trstenjak, samozaposlena v kulturi - slikarka in v imenu Društva likovnih umetnikov Maribor
Irena Pamič - samozaposlena v kulturi, pedagoginja
Hana Repše - samozaposlena v kulturi
Natalija Zabav - rokodelka in Zavod MARS Maribor
Mojca Frim - delavka v kulturi
Aphra Tesla - Ambasada Svetlane Makarovič
Mag.art Iztok Maroh - samozaposlen v kulturi
Miha Kacafura, Fotoklub Maribor
Barbara Kukovec, samozaposlena v kulturi
Mojca Kasjak, Zavod MOJA KREACIJA, Maribor
KUD Banda Ferdamana

Facebook Twitter Deli