Tehnične motnje

Zaradi tehničnih motenj na spletnem strežniku je prišlo do izpada programa, za kar se vam iskreno opravičujemo in se bomo potrudili v čim krajšem času napako odpraviti.

Facebook Twitter Deli