Špedicija

Slu?ba radia MAR? za neredne prevoze oddaljenega zvoka in prenose koncertov ter prireditev. 

Luka Cvetko, 8. 5. 2014 21:36, Špedicija

"To je ?ele za?etek," poslu?alce v petin?tirideseto leto delovanja vehementno in novih vi?av napovedujo? uvaja ljubljanski R?. Starosta evropskih ?tudentskih radiev je 9. 5. 1969 prvi? vzkliknil ?ez 89,3 MHz, istega dne leta 2014 pa z geslom "Na?igamo ?e od 1969" napovedujejo bero (koncertnih) dogodkov ob obletnici. Ker si MAR? z Ljubljano v petkovem terminu med 12:00 in 13:00 iz tedna v teden bratsko deli eter, ki ga skupaj transformiramo v risarski atelje, niti tokrat ne ?elimo izpustiti prilo?nosti.

Oskar Štrajn, 27. 3. 2014 16:00, Špedicija

Preteklo sredo smo bili pri?a sedaj ?e skoraj tradicionalnemu centralnemu ?umenju iz centra Maribora. Ve? kot trideset obiskovalcev je ve?eraj navud?il elektrora?unalni?alni?ki producent Kleemar. Tokratni Beli ?um je bil malenkost druga?e sli?no obarvan kot obi?ajno, a kljub temu ni prinesel razo?aranja, ravno obratno. Kleemar je decembra lani po ve?

Luka Cvetko, 19. 3. 2014 22:03, Špedicija

Da bo literarni dogodek nasledil ?afterparty? na radijski frekvenci, je pogumno. Dejan Koban, Vam ?ez eter pribli?an kot protagonist glasbene skupine z govorjeno besedo Nevemnevem, bo v ?ivo bral poezijo. Pogum omenjamo, saj tega izpostavi kot gonilno nit mladih pesni?kih avtorjev, ki bodo nastopili na Mladih rimah v dvorani Gustaf pred radijskim branjem. Mlade rime so ?know-how budget? serial javnih branj, za?et 2006 v Ljubjani z ambicijo na oder postaviti neuveljavljene avtorje.

Luka Cvetko, 26. 2. 2014 13:46, Špedicija

Osmi? se bo zgodilo, da bo projektno-koncertni prostor na Koro?ki cesti postal center prevetrenega dojemanja glasbe. Z nastopom japonskega zvo?nega raziskovalca Keisuke Okija in Marka Ornika se prireditveni cikel Beli ?um ne oddaljuje od elektronske ?anrskosti, a obeta nastop z akademsko podlago. ?e zahodna glasba velja za standard, je ve?ina druge glasbe izjema. Glasbo, ki ni zahodna, je te?ko zapisati z zahodnim notnim zapisom. V modernem ?asu se ve?ina glasbe na svetu razlaga (=ukroti) na podlagi zahodne glasbene teorije, dvojec nastopajo?ih pa standard pretvarja v granularno notacijo.