Methadone Skies - Eclectic Electric

V dana?nji Plastiki je na svoj ra?un pri?la prav posebna zasedba iz Romunije ? Methadone Skies. Kvartet, ki i??e nove poti na psihadeli?no stonerski meji med rockom in metalom, z neobi?ajnimi instrumentalnimi dodatki za omenjene glasbene ?anre kot sta recimo mandolina in saz-baglama. Slednja spominja na lutnjo z dalj?im vratom in izhaja s podro?ja nekdanjega otomanskega cesarstva.  

Eclectic Electric se imenuje njihova druga izdaja, izdana v samozalo?bi v sredini lanskega decembra. Na albumu nam predstavijo 5 skladb katere ne vsebujejo specifi?nih vzorcev ali struktur. Ravno to naredi to izdajo tako dobro, poslu?alec dobi vtis, kot da so vzeli idejo in jo izvedli malodane spontano. Tri ?etrt ure, kolikor traja album, prehitro mine in nas skorajda prisili k ponovnemu poslu?anju, da ne bi zamudili kak?nega detajla. Vstop v vesolje nove izdaje Methadone Skies je prepu??en skladbi Mirra. S prijetno atmosfero zgrabijo poslu?al?evo pozornost za jajca in je ne izpustijo vse do bridkega konca. Dichotomic equity z Edmondom Karbanom nas vr?e v surov, z growlanjem za?injen vrtinec kitarskih rifov. Postrockovska Eclectic electric je za odtenek ne?nej?a od prej?nje, a zato ni? bolj dolgo?asna, s ?imer poskrbi za v?e?en prehod do predzadnje skladbe na albumu poimenovane Tatabong. V tej spominjajo na ?vedski Opeth, za dodatno tema?nost je na vokalih poskrbel Davide Straccione. Hudi? mlaj?i oziroma Devil Jr. s po?asnej?imi ritmi in oto?nim koncem naznani zaklju?ek albuma in mani?no iskanje gumba za ponovno poslu?anje. 

Namenoma ne bomo predvajali celotnega albuma. Zakaj? Ker lahko metadonsko po?ast iz Romunije sli?ite v ?ivo ?e v petek, 15. maja na MAR? klubu v Gustafu. Ne spreglejte dejstva, da imamo telefon in bomo naslednji teden v eter podelili ?tiri karte. Ve? naslednji teden. 

Setlist:

Mirra

Dichotomic Equity 

Eclectic Electric

 

Facebook Twitter Deli