Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Klemen Jerič, 7. 6. 2021 12:58, Polizika

Če smo se v pretekli Poliziki posvetili praznim označevalcem in njihovi problematičnosti, pa bomo tokrat pod drobnogled vzeli utopizem. Med obema konceptoma je vsebinska povezava. Temeljna značilnost praznega označevalca je namerno izogibanje konkretnim definicijam družbenega problema, zato je edino upravičeno pričakovati, da bodo predlagane rešitve zmeda protislovij in polovičarstva, ki pa istočasno obljubljajo Indijo Koromandijo.

Klemen Jerič, 4. 5. 2021 20:56, Polizika

Tokrat bomo pod drobnogled vzeli in problematizirali tematiko praznih označevalev ter sorodnega fenomena politike velikega šotora. Posamezne primere prvih smo že obravnavali v preteklih oddajah; vprašanje tako demokracije kot fašizma sta najbolj nedavna in odmevna primera.

Klemen Jerič, 12. 4. 2021 14:58, Polizika

Tema tokratne Polizike je pridobila na odmevnosti tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju. Na nivoju Slovenije je vprašanje demokratičnosti vlade in družbe temeljno politično vprašanje. No, vsaj takšen vtis se dobi ob spremljanju retorike opozicijskih strank in levjega deleža medijev, kamor spadajo tako največje medijske hiše kot samo-oklicani levi, a de facto sredinski mediji.

Klemen Jerič, 8. 3. 2021 14:58, Polizika

V tokratni Poliziki se bomo posvetili vprašanju dostojnega dela in pravičnega plačila za delo. Razlog za izbiro tematike je v veliki meri pragmatičen; ker je na področju teoretske produkcije in poskusih aktivizma s strani nevladnih organizacij koncept dostojnega dela prevladujoč. Razlike v artikulacijah koncepta, kot na primer "dostojne zaposlitve" namesto "dostojno delo", so pri tem brezpredmetne. Razloga za obravnavo pravičnega plačila za delo sta dva.

Klemen Jerič, 8. 2. 2021 12:51, Polizika

V tokratni Poliziki se bomo podrobneje posvetili pojmu fašizma, saj je tekom zadnjega leta bilo možno zaslediti opazen porast v rabi samega termina; pri tem seveda upoštevamo tudi njegovo rabo v besedni zvezi antifašizem. S povečano rabo izraza pa se pojavijo tudi spremembe v njegovi definiciji. Pri tem ne le, da fašizem ni izjema, ampak je eden izmed primerov, ki z razširjenostjo uporabe neredko izgubi na pomenu, večinoma zaradi poenostavitve same definicije termina. Ena izmed bolj problematičnih poenostavitev je tendenca, da se vsak neprijetni element kapitalizma označi za fašističnega.

Klemen Jerič, 25. 1. 2021 13:54, Polizika

Počasi, a vztrajno se približujemo marcu, s tem pa tudi prvi obletnici razglasitve epidemije koronavirusa. Takoj pa je treba še pripomniti, da sta v tem obdobju bila dva valova okužb, v obeh valovih pa je bil odziv tako vlade kot širše javnosti bistveno drugačen. Če v prvem valu specifike virusa še niso bile povsem jasne in je takrat še nova vlada zavzela pristop, da je pri zaustavitvi gospodarskih dejavnosti bolje uvesti strožje kot preblage preventivne ukrepe, pa sta v drugem valu povsem prevladala razredni značaj kapitalistične d nržave in neizmerna nesposobnost vladnih funkcionarjev.

Lane Novak, 17. 7. 2020 15:12, Polizika

V tokratni Poliziki ponujamo analizo in komentar na politično situacijo, ki zadeva nov predlog Ministrstva za kulturo. Ta predvideva spremembo zakonov na področju medijev.

Klemen Jerič, 26. 12. 2019 02:06, Polizika

V tokratni oddaji komentiramo dogajanje v Latinski Ameriki, ki jo je v preteklih tednih zajel val nemirov; kot aktualne primere navajamo Čile, Bolivijo in Kolumbijo. Že zelo grobi povzetek političnega dogajanja na celini pa bi bil nezadovoljivo pomanjkljiv, če ne bi omenili še Guaidojev poskus državnega udara v Venezueli iz začetka tekočega leta.

Klemen Jerič, 26. 12. 2019 01:43, Polizika

V tokratni oddaji se bomo posvetili vprašanju dela. Ustrezni, četudi nekoliko abstraktno postavljeni izhodiščni vprašanji sta, kakšen je smoter dela kot takega, posledično pa tudi vprašanje, kakšen odnos zavzeti do dela. Dela pa ne smemo obravnavati kot abstraktno kategorijo ali filozofsko vprašanje; vsakršen resen pristop do vprašanja dela mora nujno najprej obravnavati vprašanje delovnih oziroma produkcijskih odnosov.

Klemen Jerič, 4. 10. 2019 23:13, Polizika

Odgovorno potrošništvo, temo tokratne Polizike, smo že večkrat obrobno naslovili v preteklih oddajah, kjer smo tudi izpostavili nekatere izmed njegovih največjih pomanjkljivosti. Tako smo na primer pri vprašanju zadrug komentirali, da je njihovo preživetje vzporedno s kapitalistično produkcijo v nemali meri odvisno od volje potrošniške baze izbrati zanjo neugodno opcijo, da s tem podpre cilje ali projekte, ki jih smatra za pomembne; v tem primeru obstoj zadrug.