Vstaja v eter

Radio Študent, 23. 5. 2015 16:00, Vstaja v eter

V soboto je v italijanski Gorici skrajno desni?arsko gibanje CasaPound organiziralo shod, ki je ?e ob najavi do?ivel mno?i?ni odziv predvsem s strani antifa?isti?nega gibanja. Italijanske oblasti so ob obljubi, da bodo pripadniki CasaPound govorili zgolj o vstopu Italije v prvo svetovno vojno, shod dovolili, antifa?isti?ne skupine pa so se odzvale z organizacijo svojega. S terena je poro?al dopisnik Radia ?tudent iz Ljubljane, od koder se je odpravil avtobus antifa skupin iz Maribora, Kopra, Tolmina ter Nove Gorice. Po njegovih informacijah se je tam zbralo okrog 1.500 ljudi. 

Anonimnež (ni nepreverjeno), 3. 2. 2015 18:26, Vstaja v eter

Stara sem 34 let. Sem ?enska. Sem intelektualka. Sem samozaposlena. Sem samska. Brez doma in brez dru?ine, k bi ji bilo mar zame. Selila sem se 25-krat v ?ivljenju ter ob tem menjala tri dr?ave in ne?teto bolestnih ter manj bolestnih sostanovalcev. Ob prihodu v novo stanovanje si na steno ne nabijem ve? niti razglednice, kaj ?ele plakata ali slike. Ena stvar manj za strgat iz anonimnih povr?in ob anonimnem odhodu. Vse, kar premorem, stla?im v en sam kov?ek. Imam magisterij in petstranski CV izjemnih avtorskih referenc. Delam kreativno, v tekstu in s tekstom.

Aljoša Peternel, 19. 12. 2014 14:55, Vstaja v eter

S predstavnikom/predstavnico Civilne iniciative proti var?evanju, ki je pobudnica vstaje proti var?evalni politiki MOM, smo kar po FB opravili kratek intervju. ?lani civilne iniciative ?elijo namre? ostati anonimni. V etru sta intervju uprizorila Jernej in Klemen.

Nina Roškar, 16. 10. 2014 14:34, Vstaja v eter

Spoštovani in spoštovane, dobrodošli na potovanje po tajnih kotičkih ambicioznosti korporativnih lobijev na naših tleh. Ta virus našega časa pozorno spremljamo na Radiu MARŠ, dostopen preko spleta in valovanja na 95.9 MHz. Po poročanju s sobotnih protestov v Ljubljani na vseevropski Dan akcije smo se tokrat namenili razjasniti proces in pojme čezatlantskih tajnih trgovinskih sporazumov TTIP [te tip], CETA in TISA. Pregled ima namen podajanja informacij, ki so dostopne in pozivanje k skupni akciji – da, tudi skupaj z vami oziroma še posebej skupaj z vami.

Nina Roškar, 16. 10. 2014 13:35, Vstaja v eter

Spoštovani in spoštovane, pozdravljeni v eni največjih bitk našega časa, tudi na spletnem pretoku radia Marš in na valovih 95.9 MHz. Pompoznosti na stran se zavedamo, da bo ta bitka le ena izmed mnogih, ki bodo postale vsakdan ozaveščene publike. Ta očitno ne želi biti več samo publika, temveč dejavno prispevati in odločati o svojih življenjih in našem skupnem.

Špela Pušnar, 15. 7. 2014 14:07, Vstaja v eter

Volitve smo pre?iveli, nekateri bolj, drugi manj. Tretji pa kar na dopustu. Izpolnjena dr?avljanska dol?nost, ki je hkrati tudi pravica, je tokrat komaj prestala polovi?ni prag. Ali so zato te volitve legitimne in legalne? To vpra?anje se mora pojavit na vsakih volitvah, referendumih itn. in ne samo takrat, ko se nekomu sprdne. Je treba ?tevilko, ki bo kazala legitimnost vpisati v ustavo? Kje le?i volja ljudstva? V ?tevilkah?  

Aljoša Peternel, 12. 7. 2014 15:13, Vstaja v eter

Posnetek predvolilnega soo?enja v Vetrinjskem dvoru, z dne 08. 07. 2014, v organizaciji skupine Odlo?aj o mestu.

Osrednje teme soo?enja: lokalna samouprava, participacija ob?anov v postopkih odlo?anja in mo?nosti (so)odlo?anja ob?anov o vzpostavitvi kulturne infrastrukture v mestnih ?etrtih in krajevnih skupnostih.

Soo?enja so se udele?ile slede?e stranke oz. liste: Zdru?ena levica, DeSUS, lista Enakopravni De?elani ? Naprej Slovenija, Zavezni?tvo Alenke Bratu?ek, Nova Slovenija, Stranka Mira Cerarja, Dr?avljanska lista, Pozitivna Slovenija in Verjamem.

Špela Pušnar, 8. 7. 2014 12:38, Vstaja v eter

Folk! Jutri lahko ?e volite, ?e ste na zaslu?enih po?itnicah in ker radiomars.si vle?e od Jadrana pa do Triglava in na vse strani, spljoh ni panike...Tu in zdaj pa se bomo na kratko vpra?ali, kam je politika za?la. Kaj pojem politika danes sploh ?e pomeni? Najprej se privle?e asociacija, da je politika kurba in ?e to veliko pove. 

Špela Pušnar, 1. 7. 2014 11:18, Vstaja v eter

Ikona velikega (obl)jubljenega vodje, ki po defoltu vedno in povsod obljublja obljubljeno de?elo je v slovenski politiki tako reko? najpomembnej?i lik v tem horizontu.Veliki vodja, ki bo vse nas odre?il in popeljal naravnost v raj, kjer se kar cedita med in mleko, od Boga pa vse tja do Titota ali ljubljenega Ivana s ta Desne, ki trenutno ?di na Dobu. Kako zelo se njegovi zagovorniki trudijo dokazati, kako se mu kr?ijo ne vem katere pravice ?e, ker se ne more javno izpostavljat tik pred volitvami. Kako da ne? Saj se, za zapahi, hi, hi, hi...

Špela Pušnar, 24. 6. 2014 10:58, Vstaja v eter

Neodtujljive pravice v Sloveniji so, vsaj od tako imenovane krize dalje, predvsem in precej odtujene. Kako lahko mala Slovenija, v sredi??u Evrope nima za burek, ko nastopi svetovna gospodarska kriza? O?itno kar enostavno. Po vseh teh letih prepri?evanja in zagotavljanja politikov, da nam gre krasno. Realnost, da je bilo ogromno dr?avnega denarja speljano mimo dr?ave, zlasti ?ez meje, je postalo dejstvo, ki ga je bilo potrebno pogoltnit, ?e prej pa pre?ve?it. In kako je vse skupi ?e danes povezano in skorumpirano glih ne razumemo ?e najbolje. Ali?