(Anti)fa?isti v Gorici

V soboto je v italijanski Gorici skrajno desni?arsko gibanje CasaPound organiziralo shod, ki je ?e ob najavi do?ivel mno?i?ni odziv predvsem s strani antifa?isti?nega gibanja. Italijanske oblasti so ob obljubi, da bodo pripadniki CasaPound govorili zgolj o vstopu Italije v prvo svetovno vojno, shod dovolili, antifa?isti?ne skupine pa so se odzvale z organizacijo svojega. S terena je poro?al dopisnik Radia ?tudent iz Ljubljane, od koder se je odpravil avtobus antifa skupin iz Maribora, Kopra, Tolmina ter Nove Gorice. Po njegovih informacijah se je tam zbralo okrog 1.500 ljudi. 

S Kukijem se je pogovarjal Lovro Voglar v sklopu gostovanja Radia ?tudent Ljubljana na MAR?. Avtor fotografije je Luka Teti?kovi? (Mladina). 

 

Facebook Twitter Deli