Vstaja v eter

Špela Pušnar, 17. 6. 2014 12:17, Vstaja v eter

Slovenija je, izgovor si lahko zamislite sami, razvila precendens, ki se pravno ?e ni dogodil, v splo?nem prepri?anju, ta pa zakonsko ni omejen, sploh ne gre skozi. Zgodi se namre? lahko, da bo Ivan ta Desni pokasiral zamrznitev kazni v primeru izvoljenosti v parlament. In mu ne bo treba voditi vlade ali sedet v opoziciji dejansko v zaporu. Kazen se enostavno zamrzne v ?asu mandata. Cool kaj? Tako se re?i Doba pa ?e svojo politi?no mo? bo lahko usmeril naravnost v napad na vlado.

Špela Pušnar, 10. 6. 2014 14:33, Vstaja v eter

Vstajni?ko v etru mariborskega Radia ?tudent skozi perspektivo, ki odpira binarnost pojmov na ra?un starega, samo zato, ker lahko.

Špela Pušnar, 3. 6. 2014 11:40, Vstaja v eter

Kot ?e ve?krat dokazano, te apatija in pasivnost ne pripeljeta s kav?a niti do hladilnika. Kaj pa politi?na apatija in pasivnost? Vsaj do mine?tre, ki se je skuhala v nekaj in dvajsetih letih slovenskega samo-dostojanstva. Dostojanstva pa takega. Takega, da si more ljudstvo samo vzet nazaj pravico do demokracije, ki vklju?uje enakost in potiska tisto ?love?ko dostojanstvo v mejah prosperitete skozi solidarnost do skupnega dobrega.

Špela Pušnar, 27. 5. 2014 12:59, Vstaja v eter

Danes je Evropa demokrati?na celih 43,11%. Ta Demokracija se bo izkazala ?e v naslednjih dneh tudi pri imenovanju velikih taglavnih na polo?aje pomembnih evropskih institucij. Berlin se poganja na prva mesta. Pri?akovano, kot se lahko bere razli?ne vse-izvedence in analitike, bo Evropo (p)odprla predvsem desna politi?na stabilnost.

Špela Pušnar, 20. 5. 2014 12:05, Vstaja v eter

Kdo ima v Sloveniji dovolj jajc, da spuca vse to prepleteno gospodarsko politi?no sranje, ki se vle?e ?e ve? kot dve desetletji? Kdo ima toliko integritete, da se postavi liderju z desne, ki bo posle izvajal s pogledom na re?etke? In kdo ima v slovenski politiki toliko mo?i, da postavi na svoje mesto eminenco kralja Zokija? Kdo ima v Sloveniji dovolj vsega, da lahko vlada?

Kdo? Ljudstvo.

Špela Pušnar, 13. 5. 2014 13:16, Vstaja v eter

Pozdravljeno poslu?alstvo mariborskega radia ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, kjer nas lahko berete in poslu?ate. Komentarji so pa? obvezni.

Špela Pušnar, 6. 5. 2014 14:44, Vstaja v eter

Vstajnice in vstajniki, lep pozdrav na frekvenci 95.9 MHz mariborskega Radia ?tudent. Radiomars.si pa je va? cilj za odkrivanje in spodbuja raznih ?utov. In vpra?anj.

Špela Pušnar, 29. 4. 2014 14:11, Vstaja v eter

Lep pozdrav na mariborskem Radiu ?tudent, na frekvenci 95,9 Mhz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, v po?itni?ko in prazni?no orisani Vstaji v eter, vse bolj prekerno  in dosti manj prostovoljno proti prazniku posve?enem delu.

Spomnimo se, vesoljno poslu?alstvo, zakaj in kako se je 1. maj 1886 sploh zgodil. Delavski razred je imel dovolj mo?i, da se je uprl in postavil svoje zahteve. Zgodili so se sindikati. Otroci so ?li namesto v tovarno gret ?olske klopi. Posledice takega dru?benega premika so vidne ?e danes. Povsod visijo zastave.

Špela Pušnar, 22. 4. 2014 13:19, Vstaja v eter

Vstaja v eter, 22.4.14

EVRO-NE-FUNKCIONAL-IZEM

Pozdravljeni na frekvenci radia Mar? na 95,9 Mhz in naravnost skozi spletni pretok radiomars.si, v dana?nji Vstaji v eter, povsem naravnano na prihajajo?e evropske volitve konec maja. PR in propaganda, ki nas napeljuje na voli??a tistega 25.5., je ?e po?teno prebila zanimanja dnevnih poro?il, komentarjev, napeljevanj, mnenj, izku?enj in vse dobro, kar Evropa pre-more.

Špela Pušnar, 15. 4. 2014 12:32, Vstaja v eter

Pozdravljeno vesoljno poslu?alstvo radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si v Vstaji v eter ZA proteste proti predlaganem zakonu o visokem ?olstvu.

Zakaj? Najmanj zato, ker znanje ne sme in ne more biti podvr?eno izvr?ilni in zakonodajni oblasti. Je kulturna komponenta in ima dolo?eno stopnjo avtonomije, ki presega dimenzijo 4 letnega mandata tako ali druga?e obrnjene vlade ali komercialnih zapovedi.