Pretresanje koncepta patolo?kega narcisizma v sodobni kiber dru?bi

Gosta okrogle mize, ki je v prostorih Kible potekala v sklopu gledali?kega projekta ?Narcissus: Resni?nostno gledali??e?, sta bila dr. Mirt Komel in dr. Eva Vrta?i?.

Projekt Narcissus raziskuje tematiko in problematiko patolo?kega narcisizma v dana?nji hipertehnologizirani dru?beni realnosti. ?i?ek ?e leta 1985 zapi?e, da je patolo?ki narcisizem postal prevladujo?a osebnostna struktura v dru?beno politi?nem okolju poznega kapitalizma. Kot mlada kapitalisti?na dr?ava za?enja Slovenija ?ele v zadnjih letih ?utiti polno te?o te diagnoze. Projekt Narcissus preizpra?uje oba pola narcisizma, tako v odnosu do sebe, svojega telesa, podobe ali imid?a kot v odnosu do dru?be in morale. Pri tem pa seveda ni mogo?e zaobiti sodobnih komunikacijskih tehnologij, ki odpirajo povsem nova, ?e precej neraziskana podro?ja dru?abnega ?ivljenja.

Facebook Twitter Deli