Zeleni kapitalizem?

Cikel filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu«

V sklopu cikla filmozofskih ve?erov »Mediozofija – o posredovanem svetu« smo pripravili ve?er posve?en temi zelenega kapitalizma. V ta name smo si pogledali dokumentarni film »Advertising and the End of the World« (Ogla?evanje in konec sveta) in se po projekciji o »kapitalizmu z zelenim obrazom« pogovarjali s filozofoma dr. Toma?em Gru?ovnikom in Dejanom Savi?em.

Toma? Gru?ovnik je filozof in publicist, zaposlen na Univerzi na Primorskem, kjer pou?uje na Pedago?ki fakulteti. Za svojo monografijo s podro?ja okoljske etike »Odtenki zelene«, je prejel nagrado Glasnik znanosti 2012. Uredil je ?tevilko revije Poligrafi z naslovom »?iveti s posledicami/Living with Consequences«. Na temo okoljske problematike je predaval na Univerzi v Oslu.

Dejan Savi? je filozof, publicist in doktorski ?tudent socialne filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri svojem raziskovanju se osredoto?a na vpra?anje medgeneracijske pravi?nosti na podro?ju okoljevarstva in druga vpra?anje s podro?ja okoljske etike. Zaposlen je pri Greenpeaceu v Sloveniji, kot zastopnik za energetsko politiko.

Facebook Twitter Deli