Enakost spolov je zakon!

KUD Transformator prek gledališča in skupine Magdalene Krivopete, s članicami že več let naslavlja problem spolnega nasilja in neenakosti med spoli ter o tem ozavešča med mladimi in v družbi.

V Sloveniji je spolno zlorabljena vsaka četrta deklica in vsak šesti deček, policiji pa je prijavljena komaj desetina primerov. Tudi študentke in študenti poročajo o spolnem nasilju, ki ga uradno ne prijavijo. To kaže na premajhno družbeno ozaveščenost in posledično normalizacijo spolnega nasilja v slovenski družbi. Ker se to kaže tudi na sodiščih in v medijskem poročanju, preživele_i spolnega nasilja ostajajo tiho, saj na podporo bližnjih, javnosti in države ne morejo računati. S tem se nadaljujejo neznanske duševne in življenjske stiske, iz generacije v generacijo pa se v družbi nadaljuje tudi spolno nasilje.

KUD Transformator s partnerji Društvom POKAZ, Mirovnim inštitutom in Radiem MARŠ v projektu Enakost spolov je zakon! naslavlja problem spolnega nasilja in neenakosti med spoli ter o tem ozavešča predvsem mlade med 14 -18 let, študente in širšo javnost. Projekt obsega forumske gledališke predstave, predstavo zakonodajnega gledališča, serijo podcastov, javno konferenco, serijo podcastov ter orodja za izobraževanje na področju spolnega nasilja.

Podcasti

Osem podcastov z gostujočimi strokovnjaki_njami bo naslavljalo statistike in dejstva o spolnem nasilju skozi osem različnih podtem. Podcasti nastajajo po smernicah Rezistence (Poročanje o spolnem nasilju: Kako biti del rešitve in ne del problema?).

Izobraževalni podcasti razširjajo ozaveščenost o enakosti med spoloma in nasilja na podlagi spola v javnosti. S  primernim, poglobljenim in strokovnim javnim poročanjem o spolnem nasilju želimo v javnosti podpreti preživele spolnega nasilja in prijavljanja spolnega nasilja policiji.
 

1. epizoda: Kako se je nasilje na podlagi spola sploh začelo?

2. epizoda: Razsežnosti nasilja na podlagi spola in spolnega nasilja danes

3. epizoda: Piramida kulture nasilja in kulture posilstva

4. epizoda: Kaznovanje spolnega nasilja v Sloveniji

5. epizoda: Prepoznavanje spolnega nasilja nad otroki

6. epizoda: Posledice nasilja na podlagi spola

7. epizoda: Nisi sama, nisi kriva!

8. epizoda:Spoznanja v procesu izvajanja projekta

 

Podcastom projekta Enakost spolov je zakon lahko prisluhnete tudi na platformi Soundcloud.


Trajanje projekta: 12 mesecev, 1. 5. 2023 – 31. 4. 2024
Koordinatorke projekta: Nežka Struc, Metka Bahlen Okoli, Tjaša Kosar
Nosilec projekta: KUD Transformator
Partnerji projekta: Mirovni inštitut, Radio Marš in Centar za kazalište potlačenih POKAZ.

Projekt je financiran s strani Programa Active citizens Fund v Sloveniji.

Facebook Twitter Deli