Aljo?a Harlamov misli ...

?/../ Prekeriat se od proletariata razlikuje le v tem, da ima poleg minimalne pla?e minimalne pravice.? Citat, ob katerega so se spotaknili nekaj ?ez 18. uro minulo sredo na pogovoru Mlade glave mislijo, je refleksija stanja Aljo?e Harlamova in drugih. Urednik portala Airbeletrina in pisec, prejemnik Stritarjeve nagrade, v pogovoru z Alja?em Jelenkom, za?ne z opisom svojega delovnika. V pogovoru, posnetem v Salonu uporabnih umetnosti, o zavra?anju finan?nih nagrad, oceni stanja slovenske literarne kritike ter klofutah. 

Po objavi kritike predstave Igra o antikristu na Radiu ?tudent je re?iser predstave avtorici kritike na osebnem nivoju posredoval oster odziv, o ?emer so iz R? obvestili v javnem pismu. Aljo?a Harlamov se z odzivom Sebastjana Horvata ne more strinjati kot s pravilnim, a pravi tudi, da moramo pogovor o literarnih kritikih raz?iriti od ozke perspektive ?ogro?ene vrste?. ?Pri nas je majhen prostor. Noben kritik ne more zdr?ati na sceni pet let, ne da bi poznal kak?nega avtorja /../ Zgodi se, da kolegi pi?ejo kritike kolegom. Ali pa uredniki i??ejo kritike, ki bo dolo?eno delo skritiziral. Sam pi?em odkrite, tudi negativne kritike, pa mi nobeden doslej ?e ni grozil. Eni se res obna?ajo kot ?mala deca?.? Spomni se tudi primera med Svetlano Makarovi? in Marjanom Zlobcem. Takrat je novinar Dela Peter Kol?ek ugotavljal: ?Klofuta, ki jo je na za?etku tedna sedemdesetletna dama primazala ?estdesetletnemu gospodu, in to sredi Ljubljane, je dogodek, o katerem ni mogo?e re?i ni?esar pametnega.?

Aljo?o Harlamova lahko sicer spremljate v pisunskih zapisih, na portalu Airbeletrina. Ob?asno se pogovarja tudi o ?toparskem vodniku po galaksiji. 

Facebook Twitter Deli