Kam z obnovljivimi viri

Nabrežine rek, gladine jezer, strehe kmetijskih poslopij ali odlagališča odpadkov? Vetrnice na Pohorju ali plavajoče sončne celice na Velenjskem jezeru so med aktualnimi načrti prostorskega umeščanja naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, ki jih omogoča zakon v obravnavi.
V luči evropskih in posledično državnih ciljev zagotavljanja čim večjega deleža energije iz obnovljivih virov bomo na okrogli mizi prevpraševali predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE). Odbor državnega zbora za okolje je drugo obravnavo predloga zakona začel 7. junija. Predlog predvideva pospešitev in lajšanje postopkov za umeščanje pretežno sončnih in vetrnih elektrarn v okolje.

V zvezi z zakonom so se oglasile tudi okoljevarstvene organizacije, saj lajšanje postopkov po njihovem pomeni odpravljanje postopkovnih varovalk varstva okolja. Zakon namreč spreminja in posega v zakonske ureditve varstva narave in okolja, denimo za umeščanje naprav na vodovarstvena območja.

Gostje okrogle mize:
- Mihael Brenčič, predsednik Slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrologov,
- Barbara Čenčur Curk, predsednica Globalnega partnerstva za vodo Slovenije,
- Tadej Bevk, krajinski arhitekt z Oddelka za krajinsko arhitekturo BF UL,
- Marina Pintar s katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja na biotehniški fakulteti, tudi dekanja BF UL,
- Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Okrogla miza je potekala 6. 6. 2023 v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije.

Dogodek je podprt s sredstvi programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Facebook Twitter Deli