Nuklearke v zelenem svetu

Ena največjih ovir na poti do neto ničle je prestrukturiranje energetike, ki je vir treh četrtin toplogrednih izpustov. Danes iz fosilnih goriv proizvedemo približno tri četrtine energije, preostalo četrtino pa sestavljajo nizkoogljični viri. Med te sodijo: hidro, jedrska, sončna in vetrna energija. Pogosto se nizkoogljični viri delijo še na obnovljive – hidro, sončno, vetrno, ter na neobnovljive – jedrsko in geotermalno energijo, ki jo glede obnovljivosti lahko različno interpretiramo. V oddaji bomo razmišljali, kakšna je vloga jedrske energije pri zelenem prehodu.

Oddaja je podprta s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021.

Facebook Twitter Deli