Participatorno soo?enje ?upanskih kandidatov MOM

V prenosu na radiu MAR? je soo?enje kandidatov zamestne svetnike MOM potekalo v ponedeljek, 29. 9., v Vetrinjskem dvoru. Participatorno ni bilo zgolj zaradi tematske navezave na uvedbo participatornega prora?una, pa? pa je poteklo tako, da je kandidatom vpra?anja zastavljajo ob?instvo. ?lani skupine Odlo?aj o mestu ?elijo od kandidatov izvedeti, kako razumejo in kak?en odnos imajo do lokalne samouprave ter participacije ob?ank in ob?anov v postopkih odlo?anja in da se opredelijo do predloga za uvedbo participatornega prora?una, ki ga je do danes s podpisom izjave podprlo ?e ve? kot 3.500 prebivalk in prebivalcev Maribora. 

Fotografija je prispeval Janez ?ali. Poslu?ajte tudi soo?enje kandidatov za mestne svetnike MOM, ki se je zgodilo teden poprej. 
Slu?ateljem se opravi?ujemo za nejanost posnetka in obljubljamo: ob naslednjih volitvah bo bolj?i!

Facebook Twitter Deli