Aljoša Peternel

Aljoša Peternel

novinar
Prispevek
Ugla?ene ?etrti tokrat gostijo Lidijo Polovi? in Milana Puk?i?a, S?S Radvanje, s katerima bomo spregovorili o uspe?no izvedenih projektih in na?rtih za prihodnje. Kaj lahko prebivalke in prebivalci...
10. 5. 2015
Prispevek
Vabimo vas k poslu?anju oddaje Ugla?ene ?etrti. Gostja tokratne oddaje bo Marija Hobotnica, ki svoj boj z mlini na veter neusmiljeno bije na dru?abnih omre?jih. Morda je celo najbolj aktivna...
25. 1. 2015
Prispevek
Protest kot izraz tistega, česar ne moremo izraziti na nikakršen drugačen način, ker nas ne slišijo, ker ne razumejo, ker nihče ne uvidi naše stiske, ker je nemogoče izraziti vse tisto nezadovoljstvo...
9. 1. 2015
Prispevek
S predstavnikom/predstavnico Civilne iniciative proti var?evanju, ki je pobudnica vstaje proti var?evalni politiki MOM, smo kar po FB opravili kratek intervju. ?lani civilne iniciative ?elijo namre?...
19. 12. 2014
Prispevek
Ugla?eno o samoorganiziranih ?etrtih in krajevnih skupnostih. Novice, novi?ke in novosti. Pa pogovor z udele?encem samoorganizirane skupnosti v S?S Center oz. Ivan Cankar, Brunom F. Frasom, s katerim...
25. 11. 2014
Prispevek
Posnetek predvolilnega soo?enja v Vetrinjskem dvoru, z dne 08. 07. 2014, v organizaciji skupine Odlo?aj o mestu.Osrednje teme soo?enja: lokalna samouprava, participacija ob?anov v postopkih odlo?anja...
12. 7. 2014
Prispevek
??panija je v polo?aju za gladek izhod iz krize?, tako ?panski gospodarski minister Luis de Guindos pomirja ?tiri milijone petsto devetin?estdeset tiso? in ?tirideset brezposelnih prebivalk in...
18. 6. 2014
Prispevek
V tokratnih Ugla?enih ?etrteh poro?amo o zborih, ki so v preteklih dveh tednih potekali v 9 mestni ?etrteh in v prihodnost po?pegamo prvemu pogajalcu K.E. Gostja oddaje bo SImona Tr?ak Zdol?ek, ...
11. 6. 2014
Prispevek
Le 100 dni lo?i ?kote od dneva, ko bodo s preprostim DA ali NE odlo?ali o prihodnosti svoje dr?ave. Kar 790.000 zagovornikov ?kotske odcepitve od velikega imperija /oprostite / Velike Britanije je na...
11. 6. 2014
Prispevek
V 5. oddaji Ugla?ene ?etrti poslu?ajte poro?ila iz samoorganiziranih ?etrnih zborov iz preteklih treh tednov, o brezpla?nih delavnicah, ki potekajo v sklopu projekta Ubrana skupnost in ...
14. 5. 2014
Prispevek
V 4. oddaji Ugla?ene ?etrti boste lahko poslu?ali o dogajanju v samoorganiziranih ?etrnih skupnostih v minulih dveh tednih, participatornem prora?unu in samoorganiziranju v Zasavju. Je?uslava bo...
22. 4. 2014
Prispevek
"Vsi smo enakopravni, ni prostora za samopromocijo!" pravijo v S?S Center - IvanCankar, Studen?ani se spra?ujejo zakaj v njihovi mestni ?etrti ni niti enega otro?kega igri??a, v S?S...
7. 4. 2014
Prispevek
V 2. oddaji Ugla?ene ?etrti bomo gostili Rajka Kotnika, ?lana delovne skupine za komunalo, ki jo sestavljajo predstavniki vseh samoorganiziranih ?etrnih skupnosti. Pogovarjali se bomo o posledicah...
20. 3. 2014
Prispevek
V premierni oddaji Ugla?ene ?etrti smo spregovorili o Iniciativi mestni zbor in samoorganiziranih zborih, ki jih ta ?e leto dni organizira po razli?nih koncih mesta. S sogovorniki smo...
13. 3. 2014
Prispevek
Na kratko o zgodovini modernega terorizma, obdobja ki se je za?elo leta 1968 in traja vse do danes. Od Vietnama do Iraka, od RAF do ISIL. Cultural March!
27. 9. 2013
Prispevek
Pojem terorizem Slovar slovenskega knji?nega jezika opredeljuje kot veliko nasilje, zlasti proti politi?nim nasprotnikom, s katerim se ho?e dose?i, da se kdo boji. V tokratni oddaji Cultural...
20. 9. 2013