Science Fiction Park Bundesrepublik

Pri?a bomo posnetkom, ki so bili ustvarjeni v nem?kih hi?nih studijih. Sli?ali bomo lahko od raznoraznih predmetov (lu?i, telefoni, igra?e, posode...)  do doma narejenih sintetizatorjev. Prvinska glasba ?lanov skupin kot so DAF in Einst?rzende Neubauten v formacijah, ki so do danes bile neusli?ane. Torej imamo Nesli?no v pravem pomenu besede, in zahvala gre reziskovalcu Felix Kubin-u, ki je zbral ta zanimiv kos nem?ke kulturne dedi??ine iz obdobja Nem?ke jeseni. Najbolje tisto obdobje opi?e Alfred Hilsberg, ki pravi slede?e: "V Nem?iji takrat ni bilo ni?esar. Nobene prave glasbene kulture. Tako so ljudje navdihnjeni s punk gibanjem v Angliji za?eli razvijati nekaj samosvojega."

Protagonisti tega dogajanja so prakticirali novo podtalno muziko ? katero bi lahko povzeli z besedami Frank Apunkt Schneider-ja, ki je v svoji knjigi to dogajanje ozna?il s temi besedami ? neusmerjena agresija osvobojenih zvokov.

Science Fiction Park Bundesrepublik: German Home Recording Tape Music Of The 1980s

Facebook Twitter Deli