VC-People - Mystery Of Bomarzo

V nocoj?njem odkrivanju glasbe z obrobja bomo ostali v podobnih vodah kot v prej?nji oddaji, ko smo izvedeli, kdo je izjemni francoski producent Jean-Pierre Massiera. Tako nas nocoj ?aka podobna zgodba, vendar v nem?ki variaciji, saj bomo prisluhnili glasbi nem?kega producenta z imenom Klaus Netzle.

VC-People je eden izmed projektov, za katerimi se skriva nem?ki veteran, ne samo sintetizatorske muzike, Klaus Netzle, ki se je rodil davnega leta 1926 v Munchen-u. Na za?etku plodovitih 70-ih let pa se je Klaus za?el zanimati za elektronsko glasbo. Tako je v drugi polovici sedemdesetih let prepotoval Japonsko, Ameriko in Avstralijo, s tem namenom, da je izpopolnjeval svoje znanje na tem podro?ju. Tako pride v letu 1978 do tega, da je ustanovil Laboratorij za elektronsko glasbo Munchen, ki ga je poimenoval Elmulab. V letu 1979 pa je prevzel distribucijo za avstralsko podjetje Fairlight Instruments, kar je privedlo do tega, da je za?el delati predvsem avtorsko glasbo in glasbo za potrebe filma in ogla?evanja. Ker pa ni imel mira pa je obenem ?e raziskoval podro?je fotografije in eksperimentalne video umetnosti.

Facebook Twitter Deli