Harp Explosion - 5 Years Later

Igor Djeke je ?ir?i javnost verjetno bolje znan kot ustnoharmonika? beograjske zasedbe Disciplin A Kitschme, spin off-a skupin ?arlo Akrobata ter Ekatarina Velika. V tokratni Plastiki vam bomo predstavili njegov solo projekt, Harp Explosion ? Thee One Man Band.

Projekta Harp Explosion ne moremo enostavno stla?iti v eno zvrst, ?e bi pa ?e vztrajali pri tem, bi ga lahko popredal?kali v zvrst garage bluesa, ?eprav temu ni ravno tako. K temu izvajalec pristopa malenkost druga?e kot ostali njegovi sodobniki, saj zraven vseh klasi?nih blues prijemov najdemo zametke punka in garage rocka. Za tiste, ki ?e niste opazili, zadnji del imena si pomenljivo deli z zasebo Jona Spencerja.

Ustna harmonika ga je od nekdaj zanimala, pravi sam in v isti sapi dodaja, da je samouk. Resneje se je v igranje tega in?trumenta spustil leta 2001, ko je za?el javno nastopati na jam sessionih v Vinkovcih na Hrva?kem. Njegovi nastopi v ?ivo ne vsebujejo vnaprej posnetih samplov, z izjemo bobnov. Marsikomu se pojavi vpra?anje kako to dose?e, ?e je one man band? Loop pedal, katerega ne more prehvaliti, mu omogo?a ve?slojno zvo?no izra?anje. Inspiracijo za uporabo tega pripomo?ka skupaj z ustno harmoniko je dobil ob poslu?anju Nevena Mija?a in angle?kega izvajalca Son of Dave.

Album 5 years later, je bil izdan na peto obletnico delovanja projekta Harp Explosion, natan?neje julija 2014. Mogo?e malenkost manj sve?a izdaja kot ste jih obi?ajno vajeni v Plastikah, a zato ni? manj kvalitetna. Na albumu zasledimo zanimivo me?anico garage bluesa, z dodatkom trailerjev starih trash filmov. 8 skladb, s skupno dol?ino malenkost ?ez tri ?etrt ure. V poslu?anje vam bomo tokrat dali skladbo Geiger Stomp, skladbo 50ft High, v kateri lahko sli?ite Walterja Danielsa, saksofonista in takisto ustnoharmonika?a, v skladbi Howl Howl Tongue Tied Twin-a,  skladbi Kinky Loops pa svoj pe?at da kitarist skupine Knucklehead po imenu Madja. Torto na ?e?njo pa doda ?e komad Lone Wolf z Erotic Biljanom. 

Facebook Twitter Deli