Tajvan je prva država v Aziji s poroko za vse. Društvo Hiša! zapušča Gosposko 11.

Ob današnjem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji je tajvanski parlament s skoraj dvotretjinsko večino kot prva azijska država izglasoval legalizacijo porok istospolnih parov. Kljub nasprotovanju konservativne stranke Kuomintang bodo v enem tednu istospolnim parom zagotovljene vse pravice razen enakih pravic pri posvajanju otrok. Kljub razmeroma liberalni politični klimi pa večina Tajvancev pravici do istospolnih porok nasprotuje. Na referendumu lansko leto je velika večina izrekla podporo definiciji družine kot zveze med moškim in žensko. Aktivisti za pravice istospolnih so napovedali, da ne bodo spali na lovorikah te pomembne zmage, pač pa bodo nadaljevali z bojem za popolno izenačitev pravic.

Medtem ko v vzhodni Aziji istospolno usmerjeni dobivajo enake pravice, pa se v Mariboru že aktivno pripravljajo na prvo parado ponosa, ki se bo zgodila v sodelovanju z MKC Maribor in romunsko organizacijo Go free v okviru mednarodnega projekta »Združeni s ponosom – United with PRIDE«. Prvi dogodek povezan s parado ponosa pa se bo zgodil že danes, ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. Parada ponos bo prvič v Mariboru 29. junija.

17. maja obeležujemo tudi svetovni dan dela od doma, kar najbrž v duhu splošnih izseljevanj in praznenj prostorov sredi gosposke ulice v Mariboru zelo dobro razumejo tudi uradniki mestne občine Maribor zaključujemo današnji infokoncentrat z odprtim pismom za javnost, ki so ga v tem tednu objavili pri društvu Hiša! (rajzenfiber)

 

>> Društvo Hiša! se po daljšem in tehtnem premisleku ni prijavila na javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem in se bo tako izselila iz Gosposke 11.

V odsotnosti strategije Mestne občine Maribor o ravnanju s svojim nepremičninskim premoženjem, ki bi za izbor najboljšega ponudnika za najem nepremičnin, določala vsebine, za katere se določeni poslovni prostori namenijo,  je javni poziv za najem prostorov zasledoval izključno ekonomski interes, tj. najvišjo ponujeno najemnino.  Občina bi po obstoječi zakonodaji poziv za izbor najemnika lahko oblikovala tudi na drugačen način, ki bi bil bolj naklonjen mestotvornim vsebinam. Nevladnim organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu in socialnim podjetjem pa bi ga lahko ponudila tudi v ugodnejši najem. Takšno stališče je bilo podano tudi s strani pristojnega Ministrstva za javno upravo. Na takšen poziv se zaradi objektivnih razlogov nismo mogli in želeli prijaviti za nadaljnji najem prostorov v katerih smo v preteklih letih gradili svojo in mariborsko zgodbo.

Zadnjih 5 let smo zelo radi domovali v pritličnih prostorih bivše cvetličarne Ciklama in smo veseli, da smo lahko bili uporabniki nam ljubega dvorišča. Nenazadnje je bilo prav to dvorišče eno prvih Živih dvorišč. Želeli smo še naprej pripravljati vsebine za našo ulico in še naprej razvijati zgodbo avtentičnih lokalnih spominkov, kreativnega turizma in odpraševanja zapostavljenih prostorov v mestu. In kot veste, smo bili pripravljeni plačati tudi razumno najemnino.

Naše delovanje je že od samega pričetka, naslednje leto bo od tega minilo 10 let, usmerjeno v dobrobit mesta, v njegove prebivalce, njegove uporabnike in smo dober partner marsikateremu javnemu zavodu, ki sicer ne bi dosegal publike ali pa enostavno potrebuje naše znanje v aktiviranju javnega prostora in prebivalcev. In res je, nadvse uspešni smo pri pridobivanju javnih sredstev, ki pa jih ne obdržimo zase, temveč veliko večino teh javnih sredstev namenimo mnogim lokalnim ustvarjalcem, posameznikom in organizacijam, ki skupaj z nami ustvarjajo, v veliki meri brezplačen program za vse nas, pa tudi za tuje obiskovalce, kot sta na primer Festival sprehodov ali festival svetlobnih instalacij Lumina. Tudi zaradi tega imamo že več kot 5 let status nevladne organizacije v javnem interesu, ki ga podeljuje Ministrstvo za kulturo (tukaj več o dotičnem statusu).

Gospod Brodnjak in ostali odgovorni na Mestni občini Maribor, zahvaljujemo se vam za obvestilo o javnem pozivu za najem prostora in tudi javno povabilo, da se prijavimo na omenjen razpis, vendar tokrat vašega povabila žal nismo sprejeli, saj povabilo:

1. ne premore meril, ki bi govorila tudi o vsebinah in ne samo o višini najemnine, kar bi bilo za ohranjanje raznolikega mestnega jedra po našem mnenju nujno potrebno
2. ne upošteva dodane vrednosti, ki izhaja iz našega težko pridobljenega in vsako leto znova potrjenega statusa nevladne organizacije v javnem interesu
3. ne upošteva izjeme, ki izhaja iz našega statusa socialnega podjetja
4. ne upošteva realnega stanja lokala in s tem postavlja nerealno izhodiščno najemnino.

 

Veseli smo, da namerava Mestna občina Maribor  v kratkem oblikovati strategijo ravnanja s stvarnim premoženjem in izdelati pravilnik o oddajanju ter razdeljevanju prostorov, kot je bilo neuradno slišati. Še posebej, če bo vključeval tudi zagotavljanje določenega števila poslovnih prostorov za delovanje nevladnih organizacij in socialnih podjetij in ponudbo vsebin,, ki so potrebne v mestu in jih velja umeščati v občinske prostore. Zato smo se odločili, da bomo na to strategijo in na ta pravilnik počakali tudi mi.

Prepričani smo, da je poslovnih prostorov v lasti občine dovolj, da bi lahko z odgovorno politiko, nekaj teh prostorov bilo namenjenih tudi nevladnim organizacijam in socialnim podjetjem in zato ne vidimo razlogov, da bi sodelovali v igri “deli in vladaj”, kjer se manj prostorov ponudi več akterjem z edinim ciljem višanja najemnin.

Medtem, ko bomo mi in ostale sorodne organizacije  čakali na občinsko strategijo, bomo poiskali prostor med privatnimi ponudniki lokalov, ki postavljajo boljše pogoje za dolgoročno partnerstvo (nižje cene in nižjo varščino, daljše obdobje najema, možnost podaljšanja najema ipd) in ki očitno bolje razumejo koristnost našega dela za mesto, kot ga razumejo  v mariborski mestni upravi.

Ker nam je mar za mesto Maribor in ker so vsebine, ki prebivalcem omogočajo kvalitetnejše življenje pomembne in so pomembne tudi za razvoj mesta, si želimo , da bi v prihodnje to problematiko, skozi odprti dialog občine, potencialnih najemnikov in občanov reševali še naprej..

Facebook Twitter Deli