Vse najboljše, študentarija!

Slovenska študentska populacija je včerajšnji praznik, mednarodni dan študentov, preživela z distanco. Situacija, predvsem pa sveži ukrepi, ki naj bi pripomogli k reševanju zdravstvene krize, pa na študentsko populacijo vplivajo tudi bolj, kot bi si v dani situaciji morda mislili.

ŠTUDENTJE IN PKP6

Med predlogi šestega interventnega zakona o preprečevanju posledic epidemije sta dva s področja izobraževanja, ki sta izrazito sporna. Prvi predlog je sprememba novele zakona o visokem šolstvu, s katero bi pogoje za ustanovitev visokošolskega zavoda preverjali pri drugem podaljšanju akreditacije. Zahtevo za umik člena sta podali Levica in SVIZ. Ta predlog naj bi bil izrazito v prid Novi univerzi, katere solastnik je Peter Jambrek. Jambrek in rektor univerze Matej Avbelj trdita, da je novembra 2016 spremenjeni 14. člen zakona o visokem šolstvu zaostril pogoje za ustanovitev univerze, novi zakon pa določil, da je treba izpolnjevanje novih pogojev preveriti pri prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Po njunem mnenju je Nova univerza ob oddaji vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda 30. septembra lani izpolnjevala vse zahtevane pogoje.

Jambrek in rektor Avbelj trdita, da je univerza od ustanovitve leta 2008 deležna sistemskega protipravnega ravnanja slovenske oblasti. Dodajata, da naj bi ministrstvo leta 2016 uzakonilo določilo, ki bi povzročilo ex lege, torej pravno, ukinitev Nove univerze, poroča Radio Študent.

 

Drugi predlog šestega protikoronskega paketa pa je izenačevanje vpisnih pogojev med dijaki srednjih šol ter gimnazij oziroma dijaki, ki so opravljali splošno, ter tistimi, ki so opravljali poklicno maturo. Predlog v 55. členu omogoča dijakom, ki so opravili poklicno maturo, vpis na univerzitetni študijski program, ne glede na področje, na katerem so pridobili srednjo strokovno izobrazbo. Razlika med splošno in poklicno maturo je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse višješolske, visokošolske in univerzitetne programe, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne. K splošni maturi lahko sicer pristopajo poklicni maturanti, ki ob poklicni maturi opravijo izpit iz določenega predmeta splošne mature.

Po burnem odzivu strokovne javnosti je ministrstvo za izobraževanje predlog spremembe o maturi sicer opustilo.

 

Šesti interventni zakon pa je prinesel tudi oprostitev plačila najemnine stanujočim, a trenutno izseljenim stanovalcem študentskih domov.132. člen omenjenega zakona sicer omenja, da ŠD storitev, ki jih ne izvajajo, ne zaračunavajo uporabnikom, a v zakonu ni omenjeno, nanašanje samo na subvencionirane stanovalce, na tiste, ki živijo v ŠD po nesubvencionirani/ekonomski ceni/tujce pa ne; takšno interpretacijo so namreč v praksi uporabili pri Študentskih domovih Univerze v Mariboru. 

Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru je na spletišču Facebook na izpostavljanje dotičnega problema odgovoril, da je “navedena dikcija enaka členu iz PKP 2, kasnejše navodilo pristojnega ministrstva pa naj bi bilo, da so plačila stanarine oproščeni samo tisti, ki imajo subvencionirano bivanje z obrazložitvijo, da vsi, ki nimajo subvencioniranega bivanja sodijo pod ostalo dejavnost. Izpada ostale dejavnosti Študentskim domovom, kot izvajalcem javne funkcije, ministrstvo v času epidemije spomladi ni pokrilo.” 

Študentski svet stanovalcev ŠD dodaja še, da so na ministrstvo poslali več pobud v zvezi z omenjenim vprašanjem, a odgovora še niso prejeli. 

 

FILOZOFSKI MARATON

V teh dneh, natančneje delovnem tednu med 16. in 20. novembrom, ponovno poteka Filozofski maraton v organizaciji Študentskega filozofskega društva. Tradicionalna teden trajajoča serija celodnevnih predavanj, ki spremlja Unescov svetovni dan filozofije, letos naslavlja temo “Filozofija med duhom in naravo.” 

Osrednji dogodek ob jutrišnjem UNESCOvem Dnevu filozofije 2020 bo ob 11.00 uri spletna okrogla miza “Umetna inteligenca: življenje v času robotov in transhumanizma”, 

z gosti Cenetom Bavcem, Janezom Bregantom, Markom Grobelnikom, Olgo Markič in Luko Omladičem ter s sodelovanjem gimnazijskih dijakov, ki jo bo moderiral Tomaž Grušovnik. Letošnji praznik je v zeitgeistu posvečen temam, povezanim z umetno inteligenco v širšem pomenu te besedne zveze, ki med drugim zajemajo:

- razlike in podobnosti med človeškim mišljenjem in umetno inteligenco;

- spremenjen status človeka v dobi umetne inteligence;

- robotsko etiko;

- politične ureditve v digitaliziranih družbah;

- rudarjenje podatkov in vprašanje zasebnosti;

- prihodnost poklicev ob avtomatizaciji dela;

- pedagogiko v informacijski dobi;

- odvisnost od pametnih telefonov;

ter ostale izzive, na katere naletimo, kadar začnemo razmišljati o posledicah strojnega mišljenja za sodobno omreženo družbo.

Spremljevalnemu dogajanju se lahko jutri pridružite na dogodku, ki ga organizirata Oddelek za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru in Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja - ob 10. uri se bo na orodju MS Teams pričela predstavitev Zbornika o domoljubju (Handbook of Patriotism, Springer 2020), pogovor pa bo potekal pod naslovom Pogovoriti se moramo o domoljubju

Jutri pa v organizaciji Inštituta za filozofske študije ZRS Koper ter Faculty of Theology and Religious Studies na Univerzi v Groningenu prav tako poteka simpozij Religious Philosophy Between Humanism and Posthumanism, del večletnega projekta “Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom”. Na njem bodo govorci predstavili filozofske, zgodovinske, teološke, religiozne in literarnoteoretske perspektive posthumanizma in razmerja med ljudmi in stroji, potekal pa bo jutri in pojutrišnjem, 19. in 20. novembra 2020, od 14. ure dalje.

Povezave do dogodkov, spremljevalnega programa in več informacij o Maratonu najdete na strani: http://www.danfilozofije.net/

 

MESEC ZNANOSTI

Od novembra do konca decembra pa se tudi letos, že peto leto zapored, pod okriljem ministrstva za izobraževanje odvija Mesec znanosti. Naslednji dogodek bo tematiziral perspektivnost poklica raziskovalke ali raziskovalca, etiko, integriteto, mobilnost in perspektivnosti, priložnosti zakonodajnega okvira ter priložnosti mednarodnega raziskovalnega programa Obzorje Evropa. Spletnega dogodka se lahko preko spletne strani ministrstva za izobraževanje udeležite čez dober teden, 24. novembra. 

 

LITERARNI NATEČAJ

Študentska organizacija Univerze v Mariboru v sodelovanju s študentsko založbo Zavod Litera razpisuje natečaj za študentsko kratko zgodbo. Tema natečaja je študentsko življenje, namenjen pa je vsem študentkam in študentom, tudi tistim z absolventskim stažem. Rok za oddajo je 7. december, besedila pa bo ocenjevala štiričlanska komisija, ki jo sestavljajo Feri Lainšček, Vinko Möderndorfer, Orlando Uršič in Ana Helbl. Prva nagrada za najboljšo zgodbo je izid knjige v rednem programu 2021 pri študentski založbi Zavod Litera. Druga nagrada, ki jo podarjajo, je paket knjig Študentske založbe Litera po izboru nagrajenca v vrednosti 200 €, tretja pa paket knjig Študentske založbe Litera po izboru nagrajenca v vrednosti 100 €. Izbrana dela bodo prav tako objavljena v skupni publikaciji oziroma knjigi.

Več o natečaju izveste na spletni strani Študentske organizacije Univerze v Mariboru.

 

VIRTUALNI KARIERNI SEJEM

V ponedeljek, 16. 11., pa se je otvoril Virtualni karierni sejem, ki tudi v spletni izvedbi ponuja širok nabor informacij o kariernih vsebinah za mlade. V prvem delu, med 16. in 20. novembrom,  je sejem namenjen osnovnošolcem, v drugem, med 23. in 27. novembrom, pa srednješolcem. Sejem sicer obsega virtualne predstavitve več kot 8o razstavljavcev, predstavitev deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti ter predstavitev pomembnih obšolskih dejavnosti, obiščete pa ga lahko na naslovu https://www.karierni-sejem.si/.

 

Rubriko pripravlja študentsko uredništvo.

Facebook Twitter Deli