Neposredna demokracija in UTD

Pogovor na temo univerzalnega temeljnega dohodka kot mo?nega sopotnika neposredne demokracije. Dogodek je potekal v prijetnem kavarni?kem okolju Salona uporabnih umetnosti (Glavni trg 1, Maribor).

Branko Gerli?, koordinator Sekcije za promocijo univerzalnega temeljnega dohodka, nam je pojasnil pojem demokracije ter njen razvoj iz prvotno zastavljene neposredne v danes najbolj uveljavljeni model predstavni?ke demokracije. Objasnil nam je, zakaj je neposredna demokracija dejansko mo?na zgolj v okoli??inah, v katerih imajo pripadniki skupnosti ?as in voljo posve?ati se politi?nim vpra?anjem, iskanju odgovorov nanje ter posledi?no aktivno sodelovati pri sprejemanju odlo?itev. Ob tem nam je predstavil, kako bi uvedba univerzalnega temeljnega dohodka lahko pripomogla k ve?ji politi?ni participaciji dr?avljanov.

Zofijini ljubimci smo pogovor pripravili v okviru projekta Ubrana skupnost ? Krepitev samoorganiziranih ?etrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodlo?anje o razvoju skupnosti.

Facebook Twitter Deli