Onstran kapitalizma - vaje v utopistikah

Posnetek predavanja dr. Tanje Rener z naslovom ?Onstran kapitalizma ? vaje v utopistikah?, ki je potekalo v sklopu predavanj in razprav ?Kapitalizem ? miti, resnice in la?i?, v torek, 11. junija 2013, v prostorih Kulturnega Inkubatorja v Mariboru.

V svoji razlagi se je naslanjala na ameri?kega sociologa Immanuela Maurica Wallersteina in njegove, tudi v sloven??ino prevedene in izdane ?Utopistike? ter na prav tako ameri?kega sociologa Erika Olina Wrighta, specializiranega na raziskovanja socialnih stratifikacij in njegove realne utopije.

Dr. Tanja Rener prihaja s fakultete za dru?bene vede Univerze v Ljubljani, kjer se, poleg drugega, ukvarja prav z alternativnimi mo?nostmi dru?benega razvoja.

Facebook Twitter Deli