?Resnica in miti o izraelsko palestinskem konfliktu?

Ali je re?itev izraelsko palestinskega konflikta res tako komplicirana? Po mnenju predavatelja ?tevilni miti, ki so pogosto medijsko skonstruirani, zamegljujejo jedro konflikta in s tem tudi njegovo re?itev. Meddr?avno sodi??e v Haagu je namre? leta 2004 nesporno odlo?ilo, da je celotno obmo?je Zahodnega brega vklju?no z vzhodnim Jeruzalemom in Gazo okupirano palestinsko ozemlje, ter da so izraelske naselbine na tem obmo?ju nelegalne.

Mentor/predavatelj: Ale? Kustec

Ale? Kustec je glavni urednik akademskega in ?tudentskega ?asopisa Katedra ter popotnik, ki je pred skoraj dvema letoma na potovanju po Palestini na lastni ko?i do?ivel okrutnost izraelske okupacije.

U?ni material:
Prezentacija (PDF)

Fotografije
http://www.pekarna.org/web/index.php?page=galerija&id=106

Facebook Twitter Deli