Listener - Time is a Machine

Tokratna Plastika je namenjena vsem, ki ste bili na sobotnem koncertu v Stolpu 3, sli?ali, da tam koncert bo in vsem tisti, ki ste zaradi tega ali onega razloga ostali dezinformirani.

Listener so bili tisti, ki so v na?e malo mesto prinesli govorice o bendu, ki nam ga bojda zavida tudi Ljubljana. To je napisal nek znalec glasbe in je ?e kako preklemano res. Trije Ameri?ani so se za postanek v Mariboru odlo?ili, ker so itak na evropski turneji. Prvi? v Sloveniji, kot pravijo. In to prav v na?em Mariboru. V Stolpu 3 se je preko palca zbralo okrog 80 ljudi, ki so bili pri?a druga?nem koncertu. Ali pa zanimivem. Ali pa nekonvencionalnem. Kakorkoli ?e - na koncertu, ki jih tudi v primeru intenzivnega obiskovanja v celem ?ivljenju pa? ne vidi?/sli?i? veliko.

Marsikateri obiskovalec bi mirne vesti trdil, da so se ?pila lotili na pol, ne na polno. Morda res. Morda pa so, kot sami radi re?ejo, pa? zajebanti. 

Nek moj izvle?ek iz sobotnega dogajanja je, da so koncert sproti razbijali s priredbami in humornimi vlo?ki. Namre? njihova glasba je ve? kot samo unija instrumentala in vokalov. Bolj kot to je nekak?na zlitina ?ivljenjskih do?ivetij, ki je tako te?ka, da bi poslu?alstvo na koncertu zamorila do te mere, da bi se ?e zunaj na ?iku bolj ali manj vsi posve?ali do?ivetju in povezovanju povedanega z lastnimi izku?njami.

To je to. Mislim, da je to na?in opisovanja njihove glasbe. ?anrsko ume??en spoken word, ki je globoko subjektiven in ga znajo vsaj po mojem trenutnem poznavanju glasbene pokrajine, tak?nega narediti le oni.

Tak?nih izjem sicer ne delam, da bi v Plastiki predstavljal album, ki je iz?el skoraj leto nazaj. Ampak tokrat je izjema za izjemen band pa? na mestu. 18. junija lanskega leta so Listener izdali album Time is a Machine. Trojica je pa? posebna, brez dvoma. In njihova glasba je na internetih na voljo kadarkoli. Za potep z avtom ali za kak?no drugo prilo?nost. 

Ni vse ?e takoj dobro, ?e je druga?no. ?e pa je tako druga?no kot so Listener in hkrati ?e tako dobro kot oni - potem pa o glasbi ve? ne rabimo razglabljati. Je glasba sama po sebi dovolj. 

To je to.

Facebook Twitter Deli