Neslišno

Oddaja za glasbeno obrobje. 

Gregor Volčanjk, 25. 5. 2015 09:39, Neslišno

Malokdaj imamo prilo?nost sli?ati glasbo, ki jo poslu?amo v oddaji Nesli?no, kjer se dru?imo z muzikami iz obrobja, tudi na na?ih odrih. Kozmi?ne sile so se zgodile in dogodil se bo ?ude?, saj bomo lahko Pyramids sli?ali jutri v ?ivo, torej 26. maja, na Malem odru Narodnega doma, kjer se bo odvil koncert ob pol deveti uri zve?er. Glede na to, da ?ivimo v Mariboru v neverjetnem pomanjkanju koncertov jazz glasbe, imate jutri prilo?nost, ki je ne smete zamuditi in da bo va?a odlo?itev ?e odlo?nej?a, vam predstavljamo album, ki ga je skupina posnela po ve?

Gregor Volčanjk, 13. 4. 2015 11:40, Neslišno

Izjemen mo? je Leong Lau in prav je, da ga nocoj predstavljamo tudi tako ?irnemu in razgledanemu poslu?alstvu kot ga premore Radio MAR?.

Gregor Volčanjk, 30. 3. 2015 13:19, Neslišno

Nocoj nas bo pot zanesla na afri?ko celino, v glavnem v 60-ta leta in v ?as, ko se je malo morje afri?kih glasbenikov za?elo zgledovati po Zahodnja?ki glasbi, katere najbolj prepri?ljiv in vpliven glasnik je seveda bil James Brown. Prisluhnili bomo zbirki pesmi, ki so iz?le leta 1995 pri zalo?bi Afrodisia, nosi pa naslov Money no be sand. Navkljub poplavi raznoraznih afri?kih kompilacij dandanes, bomo pri?a enkratni in veli?astni glasbi. ?eprav je zadeva iz?la na CD-ju, je do nedavnega bilo te?ko priti do tega nosilca zvoka, vendar zahvaljujo?

Gregor Volčanjk, 23. 3. 2015 12:51, Neslišno

?asi so resni in ?e kako smo prepotrebni humorja, ki bi nas iskreno nasmejal in vsaj malo prebudil iz ?e tako globokega spanca... Pronicljivih humoristov je vse manj in te?ko bi rekli, kaj vse je ?lo in ?e vedno gre narobe, da izgubljamo smisel za humor. Neovrgljivo dejstvo pa je, da je danes paleta ?love?kih neumnosti tako pestra, da ?e spominja na res slab vic. Da pa pri tem ne ostane bodo poskrbeli Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones in Michael Palin.

Gregor Volčanjk, 16. 3. 2015 11:55, Neslišno

Pri?a bomo posnetkom, ki so bili ustvarjeni v nem?kih hi?nih studijih. Sli?ali bomo lahko od raznoraznih predmetov (lu?i, telefoni, igra?e, posode...)  do doma narejenih sintetizatorjev. Prvinska glasba ?lanov skupin kot so DAF in Einst?rzende Neubauten v formacijah, ki so do danes bile neusli?ane. Torej imamo Nesli?no v pravem pomenu besede, in zahvala gre reziskovalcu Felix Kubin-u, ki je zbral ta zanimiv kos nem?ke kulturne dedi??ine iz obdobja Nem?ke jeseni. Najbolje tisto obdobje opi?e Alfred Hilsberg, ki pravi slede?e: "V Nem?iji takrat ni bilo ni?esar.

Gregor Volčanjk, 9. 3. 2015 11:40, Neslišno

Sam Martin Denny je opisal tovrstno glasbo kot kombinacijo ju?nega Pacifika in Orienta, in ve?ina si je to glasbo tako ?ivo predstavljala, da so jo uvrstili na nek otok, ki ga seveda tam ni in ne obstaja, vsaj ne v geografskem smislu.

Gregor Volčanjk, 23. 2. 2015 12:54, Neslišno

V oddaji Nesli?no na vas ?aka plo??a, ki je nastala istega leta kot so Beatlesi predstavili ?irnim mno?icam sitar, torej leta 1967. Trije posnetki, ki jih bomo sli?ali veljajo za konkreten fuzijski spoj vzhoda in zahoda kot enakovredna partnerja. S tem ho?em povedati, da ne smemo ina?iti indijske glasbe v popularni glasbi kot za?imbo s tem, kar bomo sli?ali nocoj. Prisluhnili bomo posnetkom, ki ka?ejo o enakopravnem statusu indijskih glasbenikov in tistih, ki prihaja iz zahodnega sveta. Njihov skupni jezik pa je jazz.

Gregor Volčanjk, 16. 2. 2015 13:24, Neslišno

V nocoj?njem odkrivanju glasbe z obrobja bomo ostali v podobnih vodah kot v prej?nji oddaji, ko smo izvedeli, kdo je izjemni francoski producent Jean-Pierre Massiera. Tako nas nocoj ?aka podobna zgodba, vendar v nem?ki variaciji, saj bomo prisluhnili glasbi nem?kega producenta z imenom Klaus Netzle.

Gregor Volčanjk, 9. 2. 2015 11:50, Neslišno

Nabor muzike, ki bi jo lahko danes poslu?ali v zvezi z Jean-Pierr-om je naravnost fantasti?en, vendar se bomo osredoto?ili na zlata 70-leta, takrat je namre? Jean-Pierre postavil svoj studio in hitro je postal najbolj za?eljeni franocski producent za diskoidne in kozmi?ne zvoke. Tovrstne zvo?ne prostore ?e danes radi raziskujejo glasbeni sladokusci in produkcija iz konca 70-ih let, ki jo je nadgradil Jean-Pierre, je zelo iskana med ljubitelji obskurnih zvokov po celem svetu. In ena izmed stvaritev, ki je pri?la na plano iz tistega obdobja (to je leta 1978) je skupina Human Egg.

Gregor Volčanjk, 2. 2. 2015 12:31, Neslišno

Opominjam vse, ki ?e niso pogledali filma Only lovers left alive, naj si vzamejo ?as za tovrstne u?itke in prisluhnejo sporo?ilu glasbe in ljubezni, ki ju je na veliko platno tako spretno umestil Jim Jarmusch. Vabim pa vas na rojstnodnevni festival radia MAR?, kjer boste lahko prisluhnili lutnji, ki jo igra Jozef Van Wissem, ne samo na velikem platnu, ampak tudi v ?ivo.