Gregor Volčanjk

Gregor Volčanjk

avtor oddaje
Prispevek
Malokdaj imamo prilo?nost sli?ati glasbo, ki jo poslu?amo v oddaji Nesli?no, kjer se dru?imo z muzikami iz obrobja, tudi na na?ih odrih. Kozmi?ne sile so se zgodile in dogodil se bo ?ude?, saj bomo...
25. 5. 2015
Prispevek
Here?s what this record is all about. James says it?s ?inspired by Martin Denny flourishes, royalty free breakbeats, Gary Wilson and Hamburg?s infamous Golden Pudel club.?www.stonesthrow.com
20. 4. 2015
Prispevek
Izjemen mo? je Leong Lau in prav je, da ga nocoj predstavljamo tudi tako ?irnemu in razgledanemu poslu?alstvu kot ga premore Radio MAR?.Seveda kot se za pravi Nesli?no spodobi je o Leong-u malo...
13. 4. 2015
Prispevek
O?ak in legenda diskd?okiranja, remikzanja in produkcije kozmi?nih muzik - Daniele Baldelli ? bo danes predstavil svoje novo delo z naslovom Cosmic Drag. Album, na katerem najdemo 12 komadov, je 8....
13. 4. 2015
Prispevek
Z imenom Maurice Fulton je povezanih ve? skupin, projektov in predelav komadov kot si lahko mislite, a kljub temu ostaja mnogim konzumentom raznoraznih elektronskih godb ?e vedno neznan. Svojo...
9. 4. 2015
Prispevek
Nocoj nas bo pot zanesla na afri?ko celino, v glavnem v 60-ta leta in v ?as, ko se je malo morje afri?kih glasbenikov za?elo zgledovati po Zahodnja?ki glasbi, katere najbolj prepri?ljiv in vpliven...
30. 3. 2015
Prispevek
Sve?i album z naslovom Lucidity, ki vam ga danes ponujamo v MAR? Plastiki, prihaja iz dveh skandinavskih de?el Norve?ke in ?vedske. Za atomsko detonacijo v na?em malem mestu je kvintet Atomic...
30. 3. 2015
Prispevek
?asi so resni in ?e kako smo prepotrebni humorja, ki bi nas iskreno nasmejal in vsaj malo prebudil iz ?e tako globokega spanca... Pronicljivih humoristov je vse manj in te?ko bi rekli, kaj vse je ?lo...
23. 3. 2015
Prispevek
Danes boste sli?ali 4 komade z nove plate francoske skupine Turzi, katere gonilna sila je Romain Turzi. O?igledno je, da so prejeli ?tafeto krautrock-erjev in da jo s spo?tovanjem predajajo rodovom,...
23. 3. 2015
Prispevek
Da gre za resni?no inovativno in kreativno muziko obenem nam pove tudi slede?i podatek. Namre? v dveh posnetkih lahko sli?imo avtenti?ne posnetke folk pesmi s terena, katere so potem zdru?ili z...
17. 3. 2015
Prispevek
Dana?njo Plastiko bo ozvo?il Kamasi Washington, ki je svojo glasbeno pot za?el z razli?nimi in?trumetni, vendar ko je bil star 13 let je sprejel odlo?itev, da se posveti saksofonu. Povest o njegovih...
16. 3. 2015
Prispevek
Pri?a bomo posnetkom, ki so bili ustvarjeni v nem?kih hi?nih studijih. Sli?ali bomo lahko od raznoraznih predmetov (lu?i, telefoni, igra?e, posode...)  do doma narejenih sintetizatorjev....
16. 3. 2015
Prispevek
Sam Martin Denny je opisal tovrstno glasbo kot kombinacijo ju?nega Pacifika in Orienta, in ve?ina si je to glasbo tako ?ivo predstavljala, da so jo uvrstili na nek otok, ki ga seveda tam ni in ne...
9. 3. 2015
Prispevek
V nocoj?nji Plastiki izpostavljamo sve?i album ukrajinskega DJ-ja in glasbenika, katerega pravo ime je Mikhaylo Vityk, ustvarja pa pod umetni?kim imenom Vakula. Klubskemu glasbenemu podzemlju je...
2. 3. 2015
Prispevek
Predstavljamo duet Tuxedo, po na?e reklc, ki bo 3. marca pri spo?tovanja vredni kalifornijski zalo?bi Stones Throw izdal svoj prvenec. Tuxedo sestavljata dva prekaljena glasbenika: eden je iz Los...
23. 2. 2015
Prispevek
V oddaji Nesli?no na vas ?aka plo??a, ki je nastala istega leta kot so Beatlesi predstavili ?irnim mno?icam sitar, torej leta 1967. Trije posnetki, ki jih bomo sli?ali veljajo za konkreten fuzijski...
23. 2. 2015
Prispevek
V nocoj?njem dru?enju z gramofonskimi plo??ami bomo najprej prisluhnili singlci, katero zaznamuje na ?alost to, da jo je sli?alo premalo ljudi. Za nas se bo zavrtela pesem Pozabi. Kdo sta avtorja...
22. 2. 2015
Prispevek
V nocoj?nji plastiki bomo poslu?ali ?e topli EP ?vedskega producenta, ki sli?i na ve? imen. Dan Lissvik je njegovo pravo ime, nekateri ga pa poznajo po delu v duetu Studio. Tam je skupaj z Rasmus...
16. 2. 2015
Prispevek
V nocoj?njem odkrivanju glasbe z obrobja bomo ostali v podobnih vodah kot v prej?nji oddaji, ko smo izvedeli, kdo je izjemni francoski producent Jean-Pierre Massiera. Tako nas nocoj ?aka podobna...
16. 2. 2015
Prispevek
Nabor muzike, ki bi jo lahko danes poslu?ali v zvezi z Jean-Pierr-om je naravnost fantasti?en, vendar se bomo osredoto?ili na zlata 70-leta, takrat je namre? Jean-Pierre postavil svoj studio in hitro...
9. 2. 2015