Tal National - Zoy Zoy

V za?etku tega tiso?letja se je v Nigru formirala skupina Tal National. Skupine se je v dobrem desetelju prejel sloves neomajnih glasbenikov, saj namre? ve?ino no?i v tednu izvajajo  4 do 5 urne koncerte, poleg tega pa ?e ohranjajo dnevno zaposlitev.

Leta 2013 so izdali prvi album. Vsaj prvi, ki je bil na voljo tudi izven meja njihove de?ele. Drugi album, ki je imenovan Zoy Zoy in ga predstavljamo v dana?ji Plastiki, pa so izdali 14. aprila. Posnet je bil v provizori?nem studiu. Druga?nih ?al ne poznajo. Posnetki so bili tehni?no obdelani v Chicagu, album pa izdan pri angle?ki zalo?bi FatCat Records.

?lani benda prihjajajo iz razli?nih kulturnih skupin, ki v preteklosti niso bile v najbolj?ih odnosih. Med temi so Tuaregi, Hausi, Fulani in Zarme. S ponosom na to dejstvo so ustavrili glasbo, ki je me?anica razli?nih tradicionalnih slogov, spojena v afri?ki rock?n?roll.

Facebook Twitter Deli