Donaldizmi, trumpizmi, nebulizmi

V protestih proti korupciji in ?ibkemu gospodarstvu so v nedeljo na ulicah brazilskih mest protestirale mno?ice ljudi, ki so obenem pozivale k odstopu predsednice Dilme Rousseff. Demonstracije so potekale v ve? kot 100 mestih po vsej dr?avi in so bile najbolj mno?i?ne v zadnjih nekaj mesecih, poro?a francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih policije naj bi protestiralo okoli 900.000 ljudi, organizatorji pa trdijo, da je je bilo protestnikov okoli dva milijona. Odstop Dilme Rousseff, ki je z najtesnej?imi ministri sklicala krizni sestanek, podpira 66% Brazilcev, le 8% pa njeno administracijo ocenjuje kot dobro. K demonstracijam je pozvalo Gibanje za svobodno Brazilijo, podpira pa jih tudi desnosredinska opozicija. Glavni razlogi za proteste so politi?na in gospodarska kriza v dr?avi ter korupcijski ?kandal, v katerega je vpletena tudi od leta 2003 vladajo?a Delavska stranka. Gre za afero v povezavi z dr?avno naftno dru?bo Petrobras. V njej naj bi pri podeljevanju naro?il prihajalo do sistemati?nega podkupovanja, v katero naj bi bili vpleteni tako posamezni politiki kot politi?ne stranke. Ve?ina nepravilnosti naj bi se dogajala prav v ?asu, ko je bila Rousseffova predsednica nadzornega sveta. Doslej so spro?ili preiskavo proti ve? deset visokim politi?nim predstavnikom.

Trenutno vodilni kandidat republikancev za predsednika Zdru?enih dr?av, Donald Trump, je v nedeljo na televiziji NBC podrobno razlo?il, kako se bi po morebitni zmagi na predsedni?kih volitvah lotil priseljencev. Tako nadaljuje umazan za?etek svoje kampanje, ko je Mehi?ane ozna?il za posiljevalce in morilce. V intervjuju je med drugim dejal, da namerava iz Zdru?enih dr?av izgnati vseh 12 milijonov nezakonitih priseljencev, tudi otroke nezakonitih priseljencev, ki so se rodili v Ameriki. Tega seveda ne more storiti, ker so vsi rojeni na tleh Zdru?enih dr?av tudi njihovi dr?avljani, a Trump se ne pusti motiti. Predvideva tudi gradnjo zidu na meji z Mehiko, za kar naj bi pla?ala mehi?ka vlada. Za slednjega se zavzemajo tudi ostali republikanski kandidati, vendar pa dva med njimi razumeta nepremostljive logisti?ne probleme z deportacijo 12 milijonov ljudi in se zavzemata, da bi nezakonitim priseljencem, ki so ?e v Zdru?enih dr?avah, omogo?ili pot do legalizacije statusa. To sta nekdanji guverner Floride Jeb Bush in guverner Ohia John Kasich. ?asopis New York Post se medtem ukvarja s tem, kako se je potencialna prva dama, Trumpova ?ena Melanija Knavs, neko? slikala gola, ker so to pa? zelo pomembne stvari.

Ljubljana je za teden dni postala prestolnica fizike osnovnih delcev. Na gospodarskem razstavi??u se namre? za?enja 27. mednarodna konferenca fizike visokih energij Lepton photon 2015, v sklopu katere bodo uveljavljeni raziskovalci predstavljali najnovej?e znanstvene dose?ke na podro?ju eksperimentalne in teoreti?ne fizike delcev, astrofizike in kozmologije, pa tudi na?rte za bodo?e raziskovanje na teh podro?jih. Organizatorji med drugim pri?akujejo tudi zadnje rezultate z velikega hadronskega trkalnika v Cernu, s pomo?jo katerega so leta 2012 odkrili sloviti Higgsov bozon. Konferenca poteka v soorganizaciji ljubljanske fakultete za matematiko in In?tituta Jo?efa Stefan. Na slednjem poudarjajo, da je organizacija najpomembnej?e konference na podro?ju fizike visokih energij veliko priznanje vlogi slovenskih raziskovalcev na tem podro?ju znanosti. V okviru konference bo v ?etrtek potekalo tudi predavanja ameri?kega teoretskega fizika in kozmologa, znanega po teoriji kozmolo?ke inflacije, Alana Gutha. Na predavanju bo predstavil delovanje inflacije v zgodnjem vesolju in utemeljil svoje prepri?anje, zakaj moramo resno jemati mo?nost, da ?ivimo v enem od vzporednih vesolj.

Ante ?imund?a ni ve? trener slovenskega nogometnega prvaka Maribora. Po nedeljskem porazu z Olimpijo z 0:3 je odstopil s polo?aja. K odstopu so vodili slabi rezultati v zadnjem obdobju, najbolj pa prvi doma?i poraz proti Olimpiji sino?i v okviru ?estega kroga dr?avnega prvenstva. ?imund?a je na mesto trenerja Maribora stopil 30. novembra 2013 in od tedaj v 100 tekmah zbral 56 zmag, 22 remijev in 22 porazov, s klubom pa v minuli sezoni nastopal tudi v elitni ligi prvakov. Letos se klubu v ligo prvakov po porazu v Astani ni uspelo uvrstiti. Ekipo bo do nadaljnjega na treningih vodil pomo?nik Sa?a Gajser, kdo pa bo na klopi na prihodnji prvenstveni tekmi proti Velenju, pa ?e ni znano.

V ?ivalskem parku Ro?man v Horjulu medved Tim okreva po po?kodbi. V no?i s petka na soboto ga je namre? ustrelil neznanec. Policija sku?a ugotoviti, kdo in zakaj je streljal na medveda. Preiskava poteka v smeri preiskovanja elementov kaznivega dejanja in ugotavljanja okoli??in nastanka po?kodb. Medved trenutno ni v ?ivljenjski nevarnosti, zdravstveno stanje se mu izbolj?uje. V zasebnem ?ivalskem parku Ro?man sicer ?e ve? kot desetletje dobijo dom izklju?no uboge, zavr?ene in po?kodovane ?ivali.

Facebook Twitter Deli
0 comments