Infokoncentrat [22.12.2014]

Infokoncentrat na 22 decembra za?enjamo v vesolju:

 

Posadka Mednarodne vesoljske postaje (ISS) je na posebej izdelanem 3D tiskalniku natisnila raglja klju?, ki so ga nujno potrebovali. Zasnovo za natis so postaji z Zemlje poslali kar preko elektronske po?te.

Doslej so morali astronavti, kadar so potrebovali dolo?eno orodje, to naro?iti na Zemlji, dostavili pa so jim ga z naslednjo misijo na ISS, kar je lahko trajalo tudi ve? mesecev. Tokrat je celoten postopek od koncepta do izdelka trajal manj kot teden dni.

Raglja klju? je zasnovala kalifornijska dru?ba Made in Space, ki je na krovu orbitalnega vesoljskega laboratorija tudi izdelala 3D tiskalnik Zero-G. "Raglja klju? je bil s premikajo?imi se deli na?rtovan v enem kosu, brez podpornega materiala," je med drugim ?e sporo?ila dru?ba Made in Space.

Tridimenzionalni tiskalnik so v vesolju sicer uporabljali ?e prej, a le za vzorce, ki so bili testirani in nalo?eni na tiskalnik ?e preden so zapustili Zemljo.

Tokrat je bila zasnova za orodje ustvarjena in testirana na Zemlji, nato pa so jo preko elektronske po?te poslali na tiskalnik, ki je po ?tirih urah izdal kon?ni izdelek, je sporo?ila dru?ba.

 

Sedaj astronavti ?akajo samo ?e na dan, ko bo tiskalnik lahko printal hrano.

 

 

Ogromne koli?ine nesprintane hrane si pa lahko privo??i g. Essesbsi. Zakaj?

Nekdanji tunizijski premier Beji Caid Essebsi (be?i kaid esebsi) je slavil na nedeljskih predsedni?kih volitvah v Tuniziji in tako premagal tekmeca, sedanjega predsednika Moncefa Marzoukija, je danes sporo?ila volilna komisija. Po prvih uradnih izidih je Essebsi prejel 55,68 odstotka glasov, Marzouki pa 44,32 odstotka.

Essebsijev tabor je svojega kandidata za zmagovalca razglasil ?e v nedeljo zve?er. Essebsi, ki je vodja zavezni?tva Nidaa Tounes, zmagovalca oktobrskih parlamentarnih volitev, ki zdru?uje liberalne in sekularne sile, je ?e v novembrskem prvem krogu osvojil najve? glasov in to ?est odstotnih to?k ve? kot Marzouki.

Volilna udele?ba v drugem krogu je po navedbah predsednika volilne komisije Chafika Sarsarja zna?ala 60,1 odstotka. Essebsi je prejel okoli 1,7 milijona glasov, Marzouki pa 1,3 milijona. Marzouki se sicer lahko prito?i na izid. Kon?ni uradni rezultati naj bi bili znani do 28. decembra.

 

 

Na dana?nji dan pred 25 leti je umrl irski pisatelj in dramatik Samuel Beckett. Najbolj znan je po svojih dramah, pisal pa je tudi romane ter igre za radio in televizijo. Ob njegovem imenu se verjetno najprej izri?e njegova anti-drama ?akajo? Godota, v kateri je na ironi?en na?in opisal vse razse?nosti ?love?kega bivanja in njegovo absurdnost.

 

Poglejmo ?e v Slovenijo:

 

 

Upravni odbor ZZZS je danes razpravljal o beli napotnici in sklenil, da o tem znova spregovori ?ez tri mesece. Po besedah generalnega direktorja ZZZS Sama Fakina bo s 1. januarjem, ko so nameravali uvesti belo napotnico, veljal isti re?im napotovanja iz zasebnih ambulant v javno zdravstvo kot doslej.

 

Predvideno je bilo, da bi se s prihodnjim letom uvedla bela napotnica. Obrazec je pripravila Zdravni?ka zbornica Slovenije, medtem ko je bila naloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da izvajalcem zdravstvenih storitev po?ljejo okro?nico o uvedbi omenjene napotnice.

Zavarovanci bi lahko z belo napotnico zasebnega zdravnika pri?li do specialisti?ne storitve v javni zdravstveni mre?i, enako kot bolniki na podlagi zelene napotnice.

Glede na to, da ZZZS (?e) ne bo izdala okro?nice, bo s 1. januarjem 2015 po Fakinovih besedah veljal isti re?im napotovanja kot do zdaj. Zavarovanci bodo lahko do specialisti?ne zdravstvene storitve v javnem zdravstvenem sistemu pri?li s "katero koli obliko papirja za napotovanje na sekundarni nivo iz zasebnih ambulant", tako kot so lahko to uporabili do zdaj, pri ?emer te?av po besedah Fakina ni bilo.

 

 

Skupini slovenskih znanstvenikov je pred nekaj meseci uspelo princip logi?nih vezij, kakr?ne poznamo iz elektronike, prenesti v ?love?ke celice. S tem se odpirajo ?tevilne prilo?nosti v zdravstvu in industriji, saj je tak?ne celi?ne ra?unalnike mo? upravljati podobno kot nekatere preproste elektronske naprave.

Celi?ne ra?unalnike - gre za obi?ajne celice z dodanimi elementi, ki uravnavajo prepisovanje genov - bo denimo mogo?e nastaviti tako, da bodo zdravilne u?inkovine proizvajali glede na signale iz okolja.

 


Poglejmo ?e zaupanje v na?o vlado:

 

Vlade Mira Cerarja ne podpira 55,2 odstotka prebivalcev, ka?e anketa Slovenski utrip, ki jo pripravlja Fud?. V najve?ji meri jo podpirajo najbolj izobra?eni (52,3 odstotka), v najmanj?i meri pa najmanj izobra?eni (23,5 odstotka). Podpora pada tudi vladajo?i SMC, ki jo je na strankarski lestvici prehitela opozicijska SDS.

 

Rezultati ankete ka?ejo, da na vpra?anje o podpori vladi ni znalo odgovoriti 13,8 odstotka vpra?anih, tako ima vlada ob neupo?tevanju neopredeljenih glasov 35,9-odstotno podporo prebivalcev. Glede na spol ni statisti?no zna?ilnih razlik, vlado pa v najve?ji meri podpirajo starej?i (47,2 odstotka), v najmanj?i meri pa srednja starostna skupina (27,8 odstotka).

 

Podpora vladi je sicer v zadnjem mesecu narasla za 1,2 odstotne to?ke, vendar je ?e vedno bistveno ni?ja, kot jo je imela ob za?etku delovanja.

 

Na strankarski lestvici vodi SDS, za katero bi glasovalo 11,4 odstotka vpra?anih. SMC je na drugem mestu z 11,3-odstotno podporo. Sledijo SD (5,5 odstotka), Zdru?ena levica (3,8 odstotka), NSi (2,8 odstotka), SLS (1,8 odstotka) in DeSUS (1,6 odstotka).

 

Bo za dvig priljubljenosti tudi Miro Cerar ?el v zapor? Bomo videli po novem letu.

 

 

Infokoncentrat je spisal Vovk

 

Facebook Twitter Deli
0 comments