Pripravljeni na naslednji korak!

Pri?etki Mariborskega radia ?tudent segajo v leto 1984, ko je za?el delovati kot civilnodru?bena iniciativa. V naslednjih letih je pri?el s testnim oddajanjem, s selitvijo v prostore ?tudentsega doma 6B, leta 1989, pa je radio pri?el z rednim oddajanjem programa. Zgodovina MAR?a v zadnjih petindvajsetih letih zapisuje ve?je vzpone in padce, ki so radio izu?ile za prihodnost.

V preteklih ?tirih letih je radio ponovno vzpostavil reden program, za?el s kontinuirano produkcijo avtorskih oddaj in z resnej?im delom. Na radiu trenutno redno in prostovoljno deluje petdeset sodelavcev, ki so zapolnili kapacitete na Gosposvetski ulici.

S seltivijo Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) Maribor, v prostore Galenskega laboratorija na Tkalskem prehodu, se je MAR?u ponudila mo?nost selitve v nove prostore in ustvarjanja v novem okolju. Na dobrih devetdesetih kvadratnih metrih bo v lo?enih prostorih dobilo pisarne glasbena in novinarska redakcija, na voljo bo prostor za tehni?no slu?bo, oddajni studio, snemalnica in vodstvena pisarna.

Poleg radijskih prostorov se bo v lo?enih prostorih, v sodelovanju z dru?tvom Frekvenca, postavil tudi ve?namenski snemalni studio.

Trenutno je radio v postopku selitve z Gosposvetske ulice. Na Tkalskem prehodu se v sektorju J, kjer se bo po novem nahajal radio, urejajo prostori. Trentno poteka renovacija pisarn, in?talacija elektri?nih in internetnih vodov in postavljanje frekven?nega oddajnika. V septembru bomo predvidoma pri?eli s prvim testnim oddajanjem s prostora na Tkalskem prehodu. Radio MAR? kljub selitvi ?e vedno deluje in je dostopen lokalno, na frekvenci 95,9MHz in preko spletne strani http://www.radiomars.si .

Renovacijo prostorov in mo?nost selitve radia podpira Dru?tvo Frekvenca, CAAP Maribor, Dru?tvo za podporo radia Mar?, Zavod za turizem, Zavod za turizem Maribor - Pohorje in ostali.

Selitev radia sponzorirajo: Kalcer (http://www.kalcer.si/) in Soven (http://www.soven.si/).

Z znanjem in opremo so nesebi?no pomagali: D. B. in Ra?unalni?ki center Univerze v Mariboru

Facebook Twitter Deli