Rektorjeva Študentroblja

Na današnji izredni seji Senata Univerze v Mariboru je bil potrjen rezultat rektorskih volitev, ki so potekale 24. 5. 2022. Brez protikandidata je bil za mandatno dobo štirih let, od 20. 6. 2022 do vključno 19. 6. 2026, potrjen stari-novi rektor, dr. Zdravko Kačič. Volitev se je od 15.799 volilnih upravičencev udeležilo 1.322 oseb, pričakovano najnižja je bila udeležba v skupini študentov, 2,05% oz 282 študentk in študentov od 13.824 volilnih upravičencev, dobrih 50-odstotna udeležba pa je bila tudi v preostalih skupinah, skupini visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev ter v skupini drugih delavcev. zaključek zapisnika današnje izredne seje se glasi: Za novi mandat rektorju na Univerzi v Mariboru so seveda vsi senatorji prof. dr. Zdravku Kačiču čestitali in izrazili pričakovanje po nadaljevanju uspešnega razvojnega dela ter ohranjanju akademskega miru v novem mandatu.

V sredo, 25. maja 2022 se je po 62 dneh zaključila 11. redna seja študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU. Poslanci in poslanke so potrdili predlagano spremembo akta o ustanovitvi, ki Radiu Študent omogoča, da ohrani status nevladne organizacije v javnem interesu in pridobiva nujna sredstva za svoje nadaljnje delovanje. Po zaključku 11. redne seje se je odvila tudi 12. redna seja, na kateri je potekalo prvo branje finančnega načrta ŠOU za leto 2022. ŠOU za Radio študent v predlogu načrta predvideva financiranje v višini 120.000 evrov, kar je enaka višina sredstev kot pred lanskoletnim rezom.

Botanični vrt Univerze v Mariboru, je v tem tednu slovesno obeležil 20. obletnico svojega delovanja. Stari del vrta v Pivoli je bil zasajen v 19. stoletju, uradno odprtje za javnost pa se je po več letih obnavljanja in prizadevanj takratne Visoke kmetijske šole zgodilo 24. maja 2002. Z vrtom na območju kmetijskega posestva Pohorski Dvor od leta 1994 upravlja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ki na območju vzdržuje park in stalne razstave. Prireditve, s katerimi Botanični vrt obeležuje dvajseto obletnico obstoja, potekajo do novembra 2022. Študentrobljo pripravlja študentsko uredništvo

Facebook Twitter Deli