Programska zasnova Mariborskega radia Študent - MARŠ

Začetki Mariborskega radia študent – MARŠ segajo v obdobje demokratizacije in pluralizacije medijskega in družbenega prostora v Sloveniji na prehodu iz 80-ih v 90-a leta 20. stoletja. V tej novi medijski realnosti je MARŠ svojo identiteto oblikoval predvsem kot študentski, delno tudi
skupnostni radio, z vsebinskim poudarkom na družbeni kritičnosti ter promoviranju neodvisne glasbene in širše kulturne produkcije. Ob ustvarjanju in oddajanju omenjenih vsebin, je vse od začetka delovanja vsaj enako pomembna tudi izobraževalna vloga radia, ki se nanaša tako na poslušalce, kakor tudi na izvajalce radijskega programa.
Med ciljno poslušalstvo MARŠ sodijo v prvi vrsti mladi - dijaki in študentje. Hkrati poskuša MARŠ s svojimi vsebinami pritegniti širše poslušalstvo na območju svojega oddajanja, ki jih nagovarja z lokalnimi oz. skupnostnimi vsebinami (informativnimi, kulturnimi, izobraževalnimi) in kakovostjo
teh vsebin, ki je namenjena zahtevnejšim poslušalcem, hkrati pa izobražuje tudi še nezahtevne poslušalce.
Mariborski radio študent je radijska postaja, ki v svojem etrnem prostoru predstavlja vsebine, ki jih večinska kultura potiska na rob. Koncentrira se na lokalno, mestno dogajanje, hkrati pa ne zapostavlja ostalega pomembnejšega dogajanja izven Maribora. Zunaj mesta Maribor se predvsem
zanima za področje Podravja, Pomurja ter deloma Koroške in Savinjske regije. Spremlja predvsem zapostavljene vsebine na področju glasbe, kulture, politike, univerz in študentskih organizacij. Pri svojem poročanju se drži načela emancipacije na vseh področjih, spodbuja kreativnost, pluralizem in hkrati vzdržuje kritično distanco. Objavljeni prispevki so ustvarjeni po načelu neodvisnosti od vseh instanc.
Širina in diapazon ustvarjanja na radiu MARŠ je takšne narave, da ga je težko uvrstiti v katerokoli od definicij medijev, ki jih lahko najdemo v Zakonu o medijih. Status radijskega študentskega programa je radio MARŠ že imel, izgubil pa ga je zaradi enostranskega odstopa od ustanoviteljstva s strani Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Kljub temu je radio MARŠ svoje poslanstvo nadaljeval, izvajal študentski program in ga nadgrajeval.
Mariborski radio študent zagovarja načelo strpnosti, iskanja novih pristopov in nekonvencionalnih praks v sklopu političnega poročanja. V vseh pogledih se drži načel človekovih pravic in spodbuja participacijo družbeno aktivnih državljanov pri ustvarjanju programa. Pri tem se naslanja na
principe delovanja community oziroma t.i. skupnostnega radia. Zavzema se za manjšinske pravice, pravice marginaliziranih skupin ter ščiti kulturno in jezikovno različnost ter svojo angažiranost širi med mladimi (študenti in dijaki) ter drugimi poslušalci. Zaradi nasičenosti medijske krajine s t.i. popularno kulturo Mariborski radio študent svojo pozornost namenja zapostavljenim vsebinam, ki navkljub svoji kakovosti ne pridobijo primerne medijske pozornosti.
MARŠ ustvarja kulturno-zabavni, kulturno-umetniški, moderirani, izobraževalni, informativni in glasbeni program. V sklopu programa obvešča z dnevno-informativno oddajo, predstavlja intervjuje, pogovore, reportaže, komentarje, izjave, recenzije, kritike, prenose dogodkov, izvaja
kontaktne in avtorske oddaje. Slednje so predvsem glasbene oddaje z različnimi žanrskimi opredelitvami. Pomemben del programa so oddaje s kulturnimi vsebinami širokega razpona, od klasične kulture do urbane in celo take, ki bi jih redko kdo umestil v kulturne.

Dnevni informativni program

Mariborski Radio Študent se zaveda resnosti pomena informacij in medijskih prednosti radia. Kot najhitrejši medij od vira do poslušalca, MARŠ pripravlja dnevno informativno oddajo InfoKoncentrat, ki ponuja zgoščeno obliko dnevnih novic. Izbor novic temelji predvsem na lokalni in
nacionalni politični sceni ter dostikrat zapostavljenih svetovnih novicah, ki jih večina medijev presliši.

Oddaja InfoKoncentrat osvešča in odvrača poslušalce od škodljivih vplivov okolja, jim širi obzorja in spodbuja k razmišljanju o dogodkih, ki na njih delujejo neposredno ali posredno. Informativni program Mariborskega Radia Študent se odmika od populistične kulture in skuša delovati v smeri vzgoje poslušalcev za zahtevnejše vsebine.

Programska shema MARŠ vsebuje ne le enkratno dnevno-informativno oddajo, temveč tudi specializirano dnevno-informativno oddajo Študentroblja, z izborom kritičnih novic s področja izobraževanja in študentskega življenja.


Kulturno zabavni in kulturno umetniški program

MARŠ črpa vsebine za svoje kulturne vsebine neposredno iz lokalnega okolja, z osredotočanjem na dogajanja v mestih: Maribor, Ptuj, Velenje, Celje in Murska Sobota, ne prezre pa niti ostalih regij. Z novim kadrom in širitvijo programske strukture Mariborski Radio Študent svoje kulturne vsebine črpa iz Podravske in Pomurske regije ter Savinjske doline in Koroške. Vsebine s področja kulture MARŠ pripravlja na podlagi dogodkov, ki jih ustvarjajo predvsem študentski, javni in nevladni kulturni producenti in so v večini medijev prezrti. V ospredju so stvaritve, ki so obči javnosti
opredeljene za nekonvencionalne, provokativne ali preprosto nerazumljene. S svojim kulturnim programom Mariborski radio Študent pomaga lokalnim kulturnim institucijam pri seznanjanju in osveščanju javnosti o njihovi kulturni in umetniški ponudbi.
Kakovosten kulturno-umetniški program se predstavlja s predvajanjem izvirnih samooznačevalnih jinglov ter predvajanih radijskih iger, pravljic in zgodb iz lastne produkcije, koprodukcije ali produkcije partnerskih nevladnih organizacij.


Izobraževalni program

V sklopu avtorskih oddaj na Mariborskem Radiu Študent se ustvarjajo oddaje z različnih znanstvenih področij. V ospredju so družboslovne, humanistične in sociološke vsebine, predvidena pa je tudi širitev na področja tehnoloških znanosti in sodobnih tehnologij. MARŠ želi s svojim
etrnim prostorom postati tudi prostor ustvarjanja predstavnikov univerze, tako profesorjev kot študentov. Kot živi medij pa Mariborski radio Študent predstavlja bodočim medijskim delavcem priložnost za nabiranje izkušenj izven študentskega laboratorija. Vsako leto je v sklopu širitve
programa razpisana tudi avdicija za nove sodelavce radia, ki so v osemdesetih odstotkih študenti, katerim MARŠ omogoči brezplačno izobraževanje o radijski tehniki, špikiranju, moderiranju in napovedovanju programa ter izobražuje udeležence v samostojne glasbene opremljevalce in novinarje. Zavod MARŠ vsako leto tudi izvaja izobraževanje v okviru prakse za dijake Srednje šole za oblikovanje in multimedije.

Glasbeni program

Navkljub produkciji avtorskih vsebin je večina etrnega časa na Mariborskem radiu Študent glasbene narave. Glasbeni program je ključen, saj se popolnoma razlikuje od svojih radijskih konkurentov. Glasbo na Mariborskem radiu Študent ustvarja kolektiv glasbenega uredništva, ki v
osnovi teži k dvema prioritetama - prvotno želi promovirati slovensko, sekundarno pa novo glasbo.
Žanrsko Mariborski radio Študent nima omejitev in omogoča glasbenim opremljevalcem svobodno izbiro glasbenega programa. Navkljub veliki svobodi izbire glasbe, so opremljevalci zavezani slediti MARŠevi glasbeni prepoznavnosti, ki se definira po načelu izogibanja praksam večine ostalih radijskih medijev, ki bazirajo na t.i. enodnevnih glasbenih hitih domače in svetovne estradne produkcije. Najpomembnejše določilo za glasbeno opredelitev Mariborskega radia Študent je kakovost, ki ne sme omejevati izbora različnih zvrsti, tudi popularne ali mainstream glasbe ne.
Namen glasbenega programa Mariborskega Radia Študent je prinašanje svežih, sodobnih glasbenih vzorcev in širitev informacij o novih trendih. V glasbeni program se umeščajo vsebine kot so jazz, etno, metal, punk, hard core, elektronika, noise, sodobna improvizirana glasba, reggae, itd.
Na glasbenem področju organiziramo koncerte v sklopu ciklov koncertov MARŠ klub. Vsako leto ob obletnici Radia MARŠ priredimo tudi glasbeni festival, v okviru katerega se zgodijo tudi drugi dogodki in okrogle mize. Prav tako nameravamo nadaljevati potrebno delo v smeri osveščanja
predvsem mladih o sodobni urbani glasbeni kulturi ter razvoja novih praks poslušalstva. Skozi organizacijo koncertov bomo nudili podporo mladim in/ ali neuveljavljenim glasbenim skupinam na eni strani, na drugi pa publiki omogočili dostop do vsebin, ki so v regiji zapostavljene. S tem bomo omogočili tudi predstavitev slovenskih glasbenih založb, ki največ pozornosti namenjajo kvaliteti izdane glasbe.

Skozi organizacijo koncertov cikla MARŠ Klub in drugih dogodkov si bomo še nadalje prizadevali za ustvarjanje stika med občinstvom, umetniki in založbami, saj je kvaliteta glasbene produkcije odvisna tudi od dostopnosti te produkcije svojim ciljnim skupinam. Z organizacijo koncertov želimo tudi aktivirati širšo publiko od že obstoječe in ustvarjati novo bazo obiskovalcev, kar lahko nudi podporo razvoju in dostopnosti kvalitetne glasbe v splošnem.

Glasbeno uredništvo namenja veliko pozornosti novostim na slovenskem in svetovnem glasbenem trgu, kakor tudi neuveljavljenim glasbenikom. Z namenom promocije neuveljavljenih in manj poznanih glasbenih skupin in ustvarjanja vsebin, konkurenčnih ostalim radijskim postajam, glasbeno uredništvo producira glasbene novice za predstavitev v moderiranem programu. Enkrat tedensko glasbeno uredništvo Mariborskega radia Študent izbere pesem/hit tedna, ki poslušalce obvešča o izpostavljanja vrednih glasbenih novostih. Izven rednega moderiranega programa člani glasbenega uredništva ustvarjajo oddajo MARŠ Plastika, namenjeno recenziranju najnovejših glasbenih stvaritev. MARŠ Plastika zajema tako domače in tuje novosti zabavne nekomercialne glasbe.
V etrnem prostoru je tudi več glasbenih avtorskih oddaj, ki so osredotočene predvsem na lastno žanrsko opredelitev. Gre za oddaje namenjene glasbenim subkulturam, kot so; reggae, jazz, elektronika, metal,… Vsak torek ob 20h zapolnjuje prostor glasbena oddaja Repenčenje, posvečena hip hop in rap glasbi. Radio MARŠ tudi povezuje napredne sorodne organizacije. Ob torkih se namreč ob 21h v živo vklapljamo v program društva Underground s prenosi koncertov slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Ob 22h sledi metalsko obarvana glasbena oddaja Žiga Žaga. Vsako drugo sredo ob 20h se zavrti FL€X, oddaja o trap glasbi. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu ob 20h večer popestrijo izvajalci
rockabilly oddaje Red, Hot & Blue (Rdeča, vroča in modra).


Mariborski Radio Študent producira tudi druge oddaje, ki zajemajo družbeno in kulturno realnost. Ob sredah ob 14h so dobili novo programsko umestitev ustvarjalci ekipe M'rš, Pizda!, polurne študentske informativne oddaje, ki je prerasla iz tedenske ponedeljkove rubrike v samostojno
uredništvo. Vsako drugo sredo je ob 22h na programu Mic po Mic, oddaja za ozaveščanje o pozitivnih učinkih marihuane. Sobotni program ob 15h vsako zadnjo soboto v mesecu dopoljuje oddaja o samooskrbi, enkrat mesečno pa tudi petnajstminutna oddaja Minute za zdravje,
posvečena zdravju in zdravemu življenjskemu slogu. Vsako zadnjo nedeljo v mesecu se ob 15h predstavijo Uglašene četrti, v kateri se predstavljajo lokalne civilnodružbene pobude in samoorganizirani zbori četrtnih in mestnih skupnosti. Enkrat mesečno se ob 17h predvaja avtorska oddaja Mala šola - oddaja o družbenih raziskovanjih.


Program je kombinacija glasbenih, informativnih, izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnoumetniških oddaj, ki se prepletajo in se medsebojno kakovostno dopolnjujejo. Program ima globoko izobraževalno noto, prav tako je namenjen informiranju o dogodkih, novostih in ozadjih
dogajanj na kulturnem področju. Svoje delo bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih na načine in na področjih, ki so opisani zgoraj.

Moderirani program

Osnovni program Mariborskega Radia Študent temelji na dnevnem moderiranem programu, ki ga vsak delovni dan producira napovedovalska, tehnična, glasbena in novinarska ekipa. Moderirani program ustvarja ekipa glasbenih opremljevalcev, ki pripravljajo avtorske glasbene opreme, med pet in deset radijskih špikerjev, ki ustvarjajo vsebine, zasnovane na lastnih impresijah, dopolnjujejo pa ga vsebine, pripravljene s strani novinarjev. Za samo izvedbo programa in dodano vrednost, z uporabo radijskih tehnologij poskrbi tehnična služba.

Moderirani program omogoča špikerjem razvoj veščin sporočanja in animiranja, saj so pri povezovanju programa relativno neomejeni. S takšnim načinom podajanja vsebin Mariborski radio Študent ponuja nekonvencionalen način radijskega sporočanja in MARŠeve špikerje odmika od
povprečnega radijskega nastopa. MARŠev špiker mora znati izražati svoje mnenje in ga zagovarjati, mora biti kritičen, provokativen in selektiven pri izboru informacij.

Novinarji Mariborskega radia študent pripravljajo vsebine, namenjene objavi v moderiranemu programu. Pripravljene vsebine dopolnjujejo program in obveščajo javnost predvsem o preteklih dogodkih in obveščajo o prihajajočih. Znotraj dnevnega moderiranega programa je rubrika Kulturni napovednik, ki v povprečju traja petnajst minut (skupaj z glasbenimi predahi), v njej pa so poslušalci obveščeni o vseh prihajajočih
dogodkih v Mariboru in širše. Posebnost rubrike je v njeni izvedbi, saj vsak moderator in tehnik na samosvoj način interpretirata pripravljene informacije. Kulturni napovednik je v etru vsak dan ob 16h.

Odprti termin ob 17h je rubrika v okviru dnevnega moderiranega programa, ki razvija odprto radijsko formo. Praviloma se vsebine izvajajo v živo ali so zanjo uporabljeni terenski posnetki.

Znotraj dnevnega moderiranega programa velja omeniti še nekaj rubrik, ki povezujejo program in hkrati dodajo vrednost vsebinam, ki so po večini v drugih medijih zapostavljene. Ob ponedeljkih se ob 18:30 spustimo v svet živalskih zvokov z rubriko Živalska farma. V torek ob 18:30 dobi prostor rubrika Kulturno minutje, namenjena manifestaciji poezije in sentimentalizmu naklonjenim dušam. Ob petkih si različni avtorji ob 18:30 privoščijo lastno mnenje in kritični pogled v Poliziki, političnodružbenem komentarju.


Minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času
1. informativne………………………………………………………………………….………. 5,6 %
2. kulturno-zabavne……………………………………………………………………...…. 14,6 %
3. kulturno-umetniške…………………………………………………………………….... 11,3 %
4. izobraževalne ………………………………………………………………………….……... 4,7 %
5. zabavne………………………………………………………………………….…………….... 6,1 %


Minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije v dnevnem oddajnem času
Najmanj.…..……………………………………………………………….………………….. 41 %

Maksimalni delež predvidenih oglaševalskih vsebin
Največ………………………………………………………………………….………………..... 2 %

Minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe oziroma glasbene
produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev glede na vso dnevno predvajano glasbo
Najmanj………………………………………………………………………….………………. 28 %

Facebook Twitter Deli