Radio

Oznanila Zavoda MAR? in Dru?tva za podporo radiu MAR?. 

Luka Cvetko, 20. 10. 2014 14:04, Radio

Ujeti poslednji vlak je vedno najbolj zanimivo, utrip se pove?uje, podplati zasrbijo, kapljice potu se nabirajo... ampak, kot obi?ajno, je ta vlak od vseh najbolj zanimiv! 

Novinarji, vabljeni na avdicijo v sredo, 22.10. ob 13tih.
?pikerji, vabljeni na avdicijo v ?etrtek, 23.10. ob 13tih.
Ter glasbeni opremljevalci in tehniki, vabljeni na avdicijo v petek, 24.10. ob 13tih.