Razpis za mesto odgovornega urednika Radia MARŠ

Rok za oddajo je podaljšan do 15. 11. 2021!
Zavod Mariborski radio študent - MARŠ razpisuje prosto mesto odgovornega urednika.

Za mesto odgovornega urednika se lahko prijavi oseba, ki:

 • Ima izkazane delovne izkušnje novinarske smeri na radijskem mediju (zaželjene izkušnje na redaktorskem ali uredniškem mestu);
 • ima izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti;
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 
 • ima praviloma visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (novinarstvo, družboslovje, humanistika);
 • predloži program dela v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ
 • je poslovno sposobna; 
 • ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja; 
 • ni direktor ali član poslovodstva izdajateljev; 
 • ni članica političnih strank doma in/ali v tujini; 
 • ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto; 
 • ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan_ka Republike Slovenije.

Odgovorni urednik Radia MARŠ je imenovan za mandatno obdobje dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.

OdgovornI urednik ne bo zaposlen v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, temveč bo za svoje delo plačan v obliki honorarjev oz. nagrad, ki bodo upoštevale finančno stanje in poslovne rezultate zavoda.

 

Prijave zbiramo do vključno petka, 29. 10. 2021 ponedeljka, 15. 11. 2021, na naslov:

Zavod Mariborski radio študent - MARŠ
Tkalski prehod 4,
2000 Maribor
s pripisom: RAZPIS - NE ODPIRAJ!

 

oz. na elektronski naslov:

info@radiomars.si

(Zadeva: RAZPIS ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA).

 

O izbiri bo Zavod Mariborski radio študent - MARŠ prijavljene obvestil najkasneje v roku 15 dni od zaključka razpisa.

 

Vsebina prijave:

 • pisna prijava in življenjepis;
 • vizija in program dela v skladu s programsko zasnovo Zavoda MARŠ.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Razpis je objavljen tudi v obliki, primerni za tisk [PDF].

 

Priponke: 
Facebook Twitter Deli