Robert Špoljar

Robert Špoljar

špiker
Prispevek
Po današnjem navdihu smo s seznama novih skladb Ministrstva za kulturo Republike Slovenijehttp://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_medije/seznam_novih_skladb_zmed_c/izbrali...
19. 7. 2016
Prispevek
Tedenska radijska rubrika, ki iz vidika literarne teorije in literarne zgodovine obravnava popularno slovensko glasbo.
12. 4. 2016
Prispevek
Spo?tovano poslu?alstvo ?eljno slovenske moderne poezije, pozdravljeni v rubriki za sentimentalizmu naklonjene du?e; Kulturno minutje. Poezija, ki jo bom bral in interpretiral danes je mo?no...
21. 7. 2015
Prispevek
Spo?tovano poslu?alstvo, vljudno in kulturno pozdravljeni v rubriki, ki je namenjena manifestaciji poezije in vsem sentimentalnim du?am, ki po le-tej hlastate. Danes bomo brali postmodernisti?no...
30. 6. 2015
Prispevek
Spo?tovano poslu?alstvo ?eljno poezije, vljudno, lepo, kulturno, prijetno in tudi poletno ter prisr?no pozdravljeni v Kulturnem minutju, rubriki namenjeni vsem sentimentalnim du?am. Danes bomo...
23. 6. 2015
Prispevek
Božidar Raušl, sekretar Zveze prijateljev mladine Maribor je predstavil delo, ki ga ZPM izvaja ter načrte za prihodnje leto. Spregovoril je o financiranju zveze ter sodelovanju z Mestno ob?ino...
22. 12. 2014
Prispevek
Projekt Sladki spomini dru?tva Fabrika na?rtuje zbiranje receptov sladic na?ih babic. Zainteresirane pozivajo da jim po?ljejo svoj recept in soustvarjajo virtualno kuharsko knjigo.Projekt Sladki...
3. 12. 2014
Prispevek
Problematika zaposlovanja mladih in starej?ih nad petdesetim letom ni predlanski sneg, le da smo ga leta 2000 ?e ozna?evali za ?problem tehnolo?kega vi?ka.? Z aktiviranjem brezposlenih posameznikov,...
24. 10. 2014
Prispevek
Od ?istilnega servisa do snemanje glasbe - zaradi tako eklekti?nih dejavnosti bi si Frekvenca, socialno - kulturno zdru?enje nemirnih in aktivnih prislu?ilo naziv najaktivneje?ga podjetja. V...
24. 10. 2014
Prispevek
BIO 30, ljubljanski bienale industrijskega oblikovanja, je skoval besedo ?nanoturizem?. Izzivu, kako ga definirati, so se v Mariboru posvetili v Rajzefiber biroju. Taj?a Perovi? pove, da gre za ?...
24. 10. 2014