Hiroshi Yoshimura - Soundscape 1: Surround

Hiroshi Yoshimura (22 Okt. 1940 ? 23 Okt. 2003) velja za japonskega pionirja ambientalne muzike. Za ?asa svojega ?ivljenja je ustvarjal zvo?ne objekte, ki jih je nadgrajeval z "okoljsko glasbo" (environmental music), ki jo je zdru?eval z grafi?nim dizajnom, vizualno poezijo in ?e ?im. Poznan je tudi po tem, da je konstruiral ve? zvo?nih podob prostorov in festivalov, prav tako je produciral glasbo za ?elezni?ke postaje.

Facebook Twitter Deli