Brez jajc ni omlete

Pozdravljeni ponovno v Poliziki na Mariborskem radiu ?tudent. Obra?amo se nazaj  na politi?ne vode in se spra?ujemo: ?emu spljoh politika? Je to nekaj, kar si nama?e? na kruh ali tisto s ?imer si obri?e? rit? V na?em primeru bo verjetno dr?alo tisto drugo, ?eprav je treba priznat, da nekateri nimajo niti za burek, kaj ?ele za sekret papir.

Je problem slovenske politike politi?ni problem? So problemi in te?ave na?e male dr?avice le politi?ni problemi? Tako kot je bilo re?eno z najvi?jih evropejskih pozicij, da, ?e je Alenka najve?ji problem Slovenije, potem Slovenija dejansko nima prevelikih te?av. Alenka je odli?en primer, ki poka?e, kako se tem stvarem stre?e tam zgoraj. Kar tako, malo po?rez. Je pa Alenka predvsem simptomati?ni primer, kako se pustimo vle?t za tazadnjo ven s peskovnika in potem javkamo, ker ni bilo dovolj politi?ne volje, bi temu rekli nekateri, ni bilo apriori dovolj jajc, da je treba potem aposteriori jokcat, kako nam ska?ejo po peskovniku.Ja, slovenska politika je tako zrela, da se boji lastnega odlo?anja.

Pa smo pri odgovornosti. To pa je nekaj, kar slovenska politika ?e ne zmore. Odgovornost je prava no?na mora. Kaj pa morala? Nekje smo brali, kako ugledni profesor in politolog razlaga, da politika nujno sega ?ez meje morale in skozi akademske prijeme dokazuje, da je temu nujno in prav tako. Resno?  

Tako se tu potemtakem postavi vpra?anje, ?e je politika res tista, s katero ho?emo upravljat na?a ?ivljenja in ali gre lahko tudi druga?e? No, ?e se odlo?itve, ki zadevajo vse nas lahko zgodijo samo skozi politiko, potem se mormo s politiko ukvarjat ma prou vsi. Ljudje so se na volitvah odlo?ili za ljudi, za Slovence. Od politi?nih odlo?evalcev pa se ?aka, da se dvori??e pomete in za?ne delat. Kakor je vodilna sila v parlamentu naznanjala, da niso nikomur ni? dol?ni, so takoj, ko so se vpeli v mre?e, za?utili nesmiselnosti, ki se vle?ejo skozi poslanske klopi z vso navlako, ki so jo sproducirale dosedanje vlade in Slovenijo z raznimi pogodbami zavezala v nepremi?ljeno kimanje  na ukaze z Berlina, Bruslja, whatever...

Po kraj?i predstavi cirkusa s parlamenta, kjer se je dikcija spustila na nivo, ki bolj spominja na debate ob kaki fuzbal tekmi, kot na neko resno razpravo, ki sodi v tako institucijo,so se na koncu vsi samo spra?evali  kaj Slovenija sploh ho?e. Kaj bi rada? Mislim, da je danes ?e vsem jasno, da je treba nazaj dobit dr?avo, ki bo skrbela za javno dobro, od zdravstva do borze, ki bo sijala zeleno. Pa pridemo do dejstva in zgornjega razumevanja odgovornosti, da je politika zavezana sprejemat odlo?itve, ki so v interesu in na?inu obrnjena v ljudstvo, saj so politikanti le predstavniki ljudstva, ki sprejemajo odlo?itve v imenu ljudstva in so odgovorni ljudstvu. Za to pa se bo treba potrudit tudi tako, da se dejansko aktivno spustimo v politi?ne vode in si vzamemo vse pod drobnogled, kjer seveda ne bo zmanjkalo jajc za politi?no odgovorne prijeme in odlo?itve. 

Facebook Twitter Deli