Das Kapital vs. Der Mensch

Ne-vidni so vsi tisti, ki jih lahko oble?emo z nalepko PREKERNI DELAVEC. Ta za svoje usluge, torej delo, ?as in vse kar sodi zraven, po zakonu ne spada prav v nobeno kategorijo, ki bi ga kakor koli, torej pravno ali druga?e, za??itila. Govorilo se je ?e o novodobnem su?enjstvu itn. Vpra?anje pa je, kdo ali kaj je sproduciral to kasto nevidnih delavcev, ki jih po zakonu veselo ignoriramo, predstavljajo pa posebno pomemben imput gospodarstvu!, ker ne glede na vse, je treba pre?ivet, polo?nice pla?at pa ?e bolj in to v okolju, ki zapoveduje, da smo si sami svoje sre?e kova?, ?e ve?, da smo sami svoje miserje kova?, da smo si sami krivi, ?e nismo uspeli, da se lahko samo ?e butamo z glavo ob zid, ker nam ni uspelo ujet the only one American dream, kjer si bogat, slaven in vse se ti stre?e od spredaj in zadaj. U?itek  je postavljen kot najve?ji in edini cilj ?lovekovega obstoja in bistva. Vse to pa lahko omogo?i, o veliki cesar, kralj, bog, kar koli: Kapital, ki s svojim obstojem ponuja to ugodje in ta u?itek, ki je samo moj in ga ne mislim delit prav z nobenim, ?e najmanj pa s tabo.

Na tak na?in smo pri?li  do izkupi?ka, da nas pe??ica tistih, ki mislijo, da lahko vladajo drugim, dr?i na kratko in diktira tempo produkcije in potro?nje, za na?e dobro pa se poskrbi tudi zato, da je dovolj ljudi v pomanjkanju in rev??ini, nemo?ni in brez sredstev za uresni?itev sebe. Za opomin, kaj nas lahko ?aka ?e za prvim vogalom. U?imo pa se, da ?ivimo v skupnosti, dru?bi, ki obstaja ?e pred nami in bo ostajala tudi za nami, kar pomeni, da je vsako bitje vr?eno v ?e obstoje?e dru?beno normirano in konsolidirano. Kaste so nam poznane, dru?beni razredi pa tudi. ?eprav se takoj ponuja dejstvo, da je premikanje po dru?beni lestvici navzgor mogo?e dose?i z izobrazbo, no, ?e mogo?e, ampak ne v Sloveniji, to pri nas ne dr?i oziroma ne gre skozi, ker vidimo, da je najbolj koristno v na?i dr?avi lagat in krast, le tako si tapravi, na njihovi strani in lahko poka?e? lojalnost koruptivnemu delu, ki ga ?asti? kot vsakdanji kruh in moli?, da bo sistem zdr?al vso to svinjarijo, ki jo potem tisti, ki jim re?emo davkopla?evalci lahko po?remo z re?ujevanjem bank in podobnih riti zato, da se dr?ava ne sesuje. Naj dr?ava umre! Naj se sesuje sistem. Pogori??e bo samo ?e smeti??e. In metle smo si nabavli ?e med vstajami, da smo pometli z vsemi, ki so bili in so GOTOVI!  

Za demokracijo je zna?ilen velik, ?e ne ogromen srednji razred, v slovenski demokraciji je velik oziroma ogromen samo primanjkljaj in davki, vse ostalo, socialna dimenzija, zdravstvo, celo sodstvo se oblikuje v sponah prilagojenih tistim, ki dr?ijo boga za jajca, dobesedno! Vse ve? se sli?i kritik, kako si vstaje niso izmislile ni? oprijemljivega, kako se re?it vse nastale golazni- to ne cilja na posameznike, gre za kritiko njihovih dejanj, ki so, najmanj s svojimi dejanji povzro?ili miljardni manko bankovcev in kovancev, ni pa ga korenjaka, ki bi prevzel odgovornost. ?eprav se lahko tola?imo s floskulo, da je slovenska demokracija ?e mlada, se spomnimo, da je ob osamosvojitvi bilo govora o uresni?itvi tiso?letnih sanj ali kako ?e? Od kdaj smo ?e Slovenci? Kaj vse smo ?e dali skozi kot narod? Se ?e kdo spomni puntarjev in kme?kih uporov? Se kdo spomni delavskega razreda, modrih ovratnikov s stare Yuge, kjer so visoko plapolale zastave in kjer je ve?ina proletariata imela ob?utek varnosti in se je raje ukvarjala s ?portnimi rezultati kot politi?nimi te?nostmi.

Slovencem je elita ugrabila pravno in socialno dr?avo, jo uni?ila in nam pustila, da se sami vle?emo s tega dreka. Kdo bi sploh ?e priznal tako dr?avo, ki tolko jemlje in vse vzame? Kar naprej ne moremo zategovati pasu, treba je zagnat gospodarstvo. In kot ka?e, tudi ta vlada stopiclja na mestu in kima Bruslju, kot zapovedavlcu pravega ter poznavalcu edinega legitimnega na?ina: Das Kapital.

Zato si je treba ne samo kupit kresni?ko, da postanemo vidni. Treba se je borit za svoje pravice, ?e ve?, treba je cenit svoje delo, kot lahko cenimo sebe kot ?loveka in si postavit meje dostojanstvenosti po kateri hodi lahko samo ?lovek. Der Mensch! 

Facebook Twitter Deli