Dvojnik

- Prosim, ?e se lahko predstavite.
- Jaz sem Matja? Strel, poveljnik odprave Onostranstvo.
- Kaj? Kdo si rekel, da si?! Kaj je zdaj to? Kdo je ta butelj?
- Pomirite se, gospod. Tole je ?isto obi?ajni postopek. Nobenega razloga ni, da se razburjate.
- Potem pa mi ?e enkrat povejte, kaj se dogaja! Kaj dela tu ta ponaredek? Kako mu lahko dovolite, da uporablja moje ime?
- ?akaj malo. Tega pa meni ni treba prena?at. ?e se bo tale frajer ?e naprej takole obna?al, ga bom moral poslat na hladno.
- ?al mi je, gospod, ampak dokler ne bomo popolnoma prepri?ani, kateri od vaju je resni?ni poveljnik, ne moremo sprejemati va?ih ukazov. Po opravljenem podvajanju je pri?lo do zme?njave s papirji, zato bomo morali najprej ugotoviti, kdo je kdo.

 

Facebook Twitter Deli
0 comments