Gate sre?nega ?loveka

BOGATA?: Kako po?asi, ?e pa mi je ostalo le ?e ... Koliko, Jani?
JANI: Pribli?no trije meseci ?ivljenja, kak?en teden ve? ali manj.
?AMAN: To res ni veliko, ampak morda vseeno ?e ni prepozno, ?e v tem ?asu najdete zares sre?nega ?loveka, ki ni nikoli nezadovoljen in slabe volje, ampak je zmeraj s vsem zadovoljen.
BOGATA?: Kaj? Pa saj tak?nega ?loveka ni! Pa tudi ?e bi bil, kaj mi to pomaga: ?e je on sre?en in zadovoljen, jaz zaradi tega ne bom ni? bolj zdrav kot sem zdaj!
?AMAN: Poslu?ajte me do konca! ?e najdete tak?nega ?loveka in oble?ete njegove spodnjice, boste ozdraveli.

Avtor pravljice iz serije Stara putka, dobra ?upca je Tomo Podsten?ek. 

 

Projekt je finan?no podprla Mestna ob?ina Maribor.

Facebook Twitter Deli
0 comments